Οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου είναι υψηλότεροι το χειμώνα και χαμηλότεροι το καλοκαίρι

13/9/2013

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ESC Congress την 1 Σεπτεμβρίου 2013 από τον Dr Pedro Marques-Vidal, οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου είναι υψηλότεροι το χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 100,000 άτομα από 7 χώρες.

Ο Dr Pedro Marques-Vidal δήλωσε ότι: ¨ Η θνητότητα από καρδιαγγειακά αίτια είναι υψηλότερη το χειμώνα και χαμηλότερη το καλοκαίρι. Αποφασίσαμε να διενεργήσουμε μια μελέτη μεγάλης έκτασης, για να δούμε εάν οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου έχουν εποχικότητα που θα μπορούσε να εξηγήσει την εποχικότητα των θανάτων¨.

Η έρευνα χρησιμοποίησε διατμηματικά δεδομένα από 10 πληθυσμιακές μελέτες σε 7 χώρες. Οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αφορούσαν 107,090 άτομα ηλικίας από 35 έως 80 ετών. Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού ήταν: 21,128 άτομα από το Βέλγιο, 15,664 άτομα από τη Δανία, 1,626 άτομα από τη Γαλλία, 18,370 άτομα από την Ιταλία, 25,532 από την Νορβηγία, 9,359 από τη Ρωσία και 15,411 από την Ελβετία.

Τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, των λιπιδίων, της γλυκόζης, του BMI και της περιμέτρου μέσης, συγκρίθηκαν ανάλογα με την εποχή. Όλα τα δεδομένα ήταν προσαρμοσμένα ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το κάπνισμα. Τα δεδομένα για την αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια και τη γλυκόζη προσαρμόστηκαν ανάλογα με τον BMI και το εάν οι ασθενείς λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή ή όχι.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα επίπεδα διαφόρων παραγόντων κινδύνου ( όπως η αρτηριακή υπέρταση, η περίμετρος μέσης και η ολική χοληστερόλη) ήταν υψηλότερα το χειμώνα ( ΙανουάριοΦεβρουάριο) και χαμηλότερα το καλοκαίρι (ΙούνιοΑύγουστο) σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο.

Η συστολική αρτηριακή πίεση ήταν κατά μέσο όρο 3,5 mmHg χαμηλότερη το καλοκαίρι σε σχέση με τον χειμώνα.

Ο Dr Marques-Vidal δήλωσε ότι: ¨Παρόλο που οι διαφορές ήταν άσχετες για κάθε άτομο ξεχωριστά, είναι σημαντικές για το σύνολο του πληθυσμού, επειδή η κατανομή της πίεσης του αίματος μετατοπίζεται σε υψηλότερες τιμές, αυξάνοντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Πράγματι, η επίπτωση της εποχής στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης μπορεί να έχει τόσο σημαντική επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, όσο οι κληρονομικοί δείκτες της αρτηριακής πίεσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συνδυασμένη επίδραση των κληρονομικών δεικτών στην αρτηριακή πίεση είναι σχετικά ήπια, ανάμεσα στα 2 και 3 mmHg¨.

Επίσης πρόσθεσε ότι διεξάγουν μια μελέτη, που συμπεριλαμβάνει 50 εκατομμύρια θανάτους από 18 χώρες, για να προσδιορίσουν το κατά πόσο η εποχικότητα των παραγόντων κινδύνου επηρεάζει τον κίνδυνο θνητότητας από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η περίμετρος της μέσης ήταν κατά μέσο όρο και 1 εκ. μικρότερη το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα, ενώ η ολική χοληστερόλη ήταν κατά μέσο όρο ήταν 0,24 mmol / L χαμηλότερη το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα. Ο Dr Marques - Vidal, δήλωσε: ¨Παρατηρήσαμε μια εποχική διακύμανση στην περίμετρο της μέσης, αλλά δεν υπήρξε μεταβολή του BMI κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια σαφή εξήγηση γι΄αυτό το εύρημα. Η ολική χοληστερόλη μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες. Δεν υπήρχε εποχική μεταβολή της γλυκόζης, πιθανώς επειδή πολλές μελέτες δεν έχουν στοιχεία από μετρήσεις του σακχάρου του αίματος σε κατάσταση νηστείας. Έχει ξεκινήσει μια μελέτη σχετικά με την εποχικότητα της πρόσληψης τροφίμων που μπορεί να βοηθήσει να εξήγηση αυτών των ευρημάτων¨.

Ο Dr Marques - Vidal πρόσθεσε: ¨Αυτή η μεγάλης κλίμακας μελέτη μας δείχνει ότι ορισμένοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου «πάνε διακοπές» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί οι θάνατοι που οφείλονται σε καρδιαγγειακή νόσο είναι περισσότεροι το χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν να ασκούνται και να τρώνε υγιεινά το χειμώνα για να προστατέψουν την υγεία τους¨.

Και καταλήγει λέγοντας: ¨Η ομάδα μας διεξάγει και άλλη μια μελέτη για να προσδιορίσουμε αν η εποχικότητα των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου αντιστρέφεται στο νότιο ημισφαίριο, όπου οι εποχές αντιστρέφονται σε σχέση με το βόρειο ημισφαίριο. Με βάση τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Η συνολική μελέτη αναμένεται να συγκεντρώσει πληροφορίες για περίπου 200.000 άτομα από περισσότερες από 12 χώρες¨ .

 

Seasonality of cardiovascular risk factors - an analysis including over 100,000 participants in seven countries

http://www.escardio.org/about/press/esc-congress-2013/press-conferences/Documents/slides/marques-vidal.pdf