'Ολες οι πτυχές των παιδιατρικών αρρυθμιών σε μια δήλωση ομοφωνίας

31/7/2013

 

 

Μια ενιαία δήλωση ομοφωνίας για την θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών παρουσιάστηκε από την European Heart Rhythm Association (EHRA) της European Society of Cardiology (ESC) και την Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC).

 

"Η φαρμακευτική και μη θεραπεία των αρρυθμιών σε παιδιατρικό πληθυσμό " δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις July 12, 2013στο EP-Europace.

 

Δηλώσεις ομοφωνίας έχουν ήδη δημοσιευθεί για τις αρρυθμίες ενηλίκων αλλά είναι τη πρώτη Ευρωπαϊκή δήλωση που αφορά τη διάγνωση και διαχείριση παιδιατρικών αρρυθμιών. Επίσης είναι η πρώτη κοινή δήλωση της EHRA και της AEPC.

 

Ο καθηγητής Josep Brugada (Ισπανία), Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, είπε: "Ο αριθμός των παιδιών με αρρυθμίες είναι σχετικά μικρός και πολλοί λίγοι Ιατροί και κέντρα έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση. Οι παιδιατρικές αρρυθμίες διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων και πρέπει να διαγιγνώσκονται και να αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα κέντρα. Η ESC και η AEPC αποφάσισαν πως ήταν απαραίτητο να καθοριστεί πώς διαφέρουν οι παιδιατρικές αρρυθμίες από αυτές των ενηλίκων και ποιες είναι οι απαιτήσεις από τα κέντρα θεραπευτικής αντιμετώπισης παιδιών"

 

Η μονογραφή καλύπτει τέσσερις βασικές κατηγορίες: μηχανισμούς, φαρμακευτική θεραπεία, κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα, και συσκευές.

 

  • Το πρώτο κεφάλαιο εξηγεί τους μηχανισμούς των αρρυθμιών στα παιδιά και πώς αυτοί διαφέρουν από των ενηλίκων. Οι ασθενείς με συγγενή καρδιακά νοσήματα παρουσιάζουν συγκεκριμένες αρρυθμίες σε νεαρή ηλικία και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν διαφορετικούς μηχανισμού από των ενηλίκων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτές τις διαφορές όταν θεραπεύουμε παιδιά.

 

  • Το δεύτερο κεφάλαιο καλύπτει την φαρμακευτική θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών στην οξεία και χρόνια φάση. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για παιδιά και ενήλικες είναι τα ίδια, αλλά υπάρχουν διαφορές στις ενδείξεις και τη δοσολογία.

 

  • Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα, που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στα παιδιά σαν εναλλακτική λύση στην αγωγή με αντιαρρυθμικά. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα παιδιά όσον αφορά τους καθετήρες, την τεχνική και τις ενδείξεις.

 

  • Ο καθηγητής Brugada δήλωσε: " Στους ενήλικες υπάρχουν ενδείξεις για κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα που δεν ισχύουν στα παιδία , γιατί η μικρή σε μέγεθος καρδιά τους τα εκθέτει δε μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών. Γενικά εάν οι ιατροί και τα κέντρα έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση στην παιδιατρική κατάλυση , μπορούν να την διενεργούν με την ίδια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όπως στους ενήλικες, ακόμα και σε μικρότερα παιδιά."

 

 

  • Το τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με τη θεραπεία συσκευών όπως βηματοδότες, εμφυτεύσιμους απινιδωτές (ICDs), και τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT). Οι ενήλικες μπορούν να κρατήσουν τις ίδιες συσκευές και τα ίδια καλώδια εφ΄όρου ζωής αλλά στα παιδιά αυτά πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3-4 χρόνια καθώς το παιδί αναπτύσσεται.

 

  • Ο καθηγητής Brugada δήλωσε: " Η δήλωση περιγράφει πώς θα γίνεται η αντικατάσταση των συσκευών και καλωδίων, που είναι μια περίπλοκη διαδικασία αλλά που μπορεί να γίνει με ασφάλεια σε εξειδικευμένα κέντρα."

 

Αυτό το ενδελεχές έγγραφο καλύπτει κάθε άποψη των παιδιατρικών αρρυθμιών και είναι ένα λειτουργικό έγγραφο για τους ιατρούς που διαγιγνώσκουν και θεραπεύουν αυτούς τους ασθενείς. Εξηγείται πώς διενεργούνται διάφορες επεμβάσεις, τις ενδείξεις και πως αντιμετωπίζονται οι επιπλοκές. Τα κέντρα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σαν λίστα ελέγχου για να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτόν τον εξειδικευμένο πληθυσμό ασθενών.

 

 

Pharmacological and non-pharmacological therapy for arrhythmias in the pediatric population: EHRA and AEPC-Arrhythmia Working Group joint consensus statement

 

Europace (2013)doi: 10.1093/europace/eut082

First published online: July 12, 2013

http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2013/07/12/europace.eut082.abstract?keytype=ref&ijkey=mFKl5HsgYSBMmT4