Εξιτήριο την ίδια μέρα μετά από επιλεκτική αγγειοπλαστική είναι ασφαλές και προτιμάται από τους περισσότερους ασθενείς

28/3/2013

Επιλεγμένοι ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) και λαμβάνουν εξιτήριο την ίδια μέρα, εμφανίζουν παρόμοια αποτελέσματα ασφάλειας σε σχέση με τους ομολόγους τους που περνούν μια νύχτα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τη μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο τεύχος του Μαρτίου 2013 του Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. Επιπλέον, οι περισσότεροι ασθενείς προτιμούν εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Michael E. Farkouh, MD, MSc, του Mount Sinai School of Medicine (Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη), τυχαιοποιήθηκαν 298 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εκλεκτική PCI με μηριαία πρόσβαση σε 2 κέντρα, για εξιτήριο την ίδια ημέρα (n = 150) ή την επόμενη ημέρα (n = 148). Οι ομάδες ήταν παρόμοιες ως προς τα κοινωνικοδημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά τους.

Επτά ημέρες μετά την PCI, το εξιτήριο την ίδια ημέρα αποδείχθηκε μη κατώτερο σε σύγκριση με την επόμενη ημέρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης των ασθενών που ήταν και το πρωτεύον καταληκτικό σημείο (79% έναντι 77%, P για μη κατωτερότητα <0,001).

Σε 30 ημέρες, τα ποσοστά συμόρφωσης στην κλοπιδογρέλη, καθώς και οι επισκέψεις στα ιατρεία επειγόντων περιστατικών, οι αιμορραγίες, και οι νοσηλείες ήταν παρόμοια μεταξύ των 2 ομάδων. Ο πόνος στο στήθος ήταν πιο συχνός μεταξύ των ασθενών που έλαβαν εξιτήριο την επόμενη ημέρα (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. 

 

Ίδια ημέρα
(n = 150)

Επόμενη ημέρα
(n = 148)

P Value

Συμόρφωση στην κλοπιδογρέλη

15%

11%

0,38

Επίσκεψη σε τμήμα επειγόντων περιστατικών

4,0%

4,7%

0,77

Αιμορραγία

1,3%

2,0%

0,65

Πόνος στο στήθος

2,0%

7,4%

0,03

Νοσηλεία

3,4%

4,1%

0,75

Σε 30 ημέρες, μόνο το 9% των ασθενών που επιθυμούσαν εξιτήριο την ίδια μέρα ανέφεραν ότι είχαν μείνει στο νοσοκομείο μεγαλύτερο διάστημα, ενώ το 37% εκείνων που έλαβαν εξιτήριο την επόμενη μέρα είπαν ότι θα προτιμούσαν να το έχουν λάβει νωρίτερα ( P <0,001). Επιπλέον, το 80% των ασθενών που έλαβαν εξιτήριο την ίδια ημέρα και το 68% των επόμενων ημερών-οι ασθενείς ανέφεραν ότι θα προτιμούσαν την ίδια ημέρα εξιτήριο, εφόσον δεν είχαν υποστεί άλλη φορά διαδικασία αγγειοπλαστικής.

«Το αυθημερόν εξιτήριο σε σύγκριση με την επόμενη ημέρα, μετά από υποβολή σε PCI, δεν επηρέασε τους ασθενείς και την κλινική έκβαση», συμπεραίνουν οι συγγραφείς.

 

Πηγή: Kim M, Muntner P, Sharma S, et al. Assessing patient-reported outcomes and preferences for same-day discharge after percutaneous coronary intervention: Results from a pilot randomized, controlled trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2013;Epub ahead of print.