Το Post-Conditioning μειώνει το μέγεθος του εμφράγματος και το οίδημα μετά από θεραπεία επαναιμάτωσης στο STEMI

25/6/2012

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) για έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST-τμήματος (STEMI), η θεραπεία με post-conditioning μειώνει το μέγεθος του εμφράγματος και το οίδημα κατά το ένα τρίτο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, σύμφωνα με μια μικρή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος της 12ης Ιουνίου 2012, του Journal of the American College of Cardiology .

Από το Μάιο του 2008 έως τον Οκτώβριο του 2012, ο Franck Thuny, MD, PhD, του Πανεπιστημίου της Λυών (Λυών, Γαλλία), και οι συνεργάτες του με τυχαία επιλογή 50 ασθενών που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή PCI για STEMI αντιστοιχήθηκαν είτε σε ομάδα ελέγχου ή σε θεραπεία post-conditioning, στην οποία το μπαλόνι της αγγειοπλαστικής επανεκπτύχθηκε 4 φορές με μεσοδιαστήματα 1-λεπτού. Μέσα σε 48 με 72 ώρες από την εισαγωγή διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε όλους τους ασθενείς.

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε post-conditioning είχαν μικρότερο μέσο μέγεθος του εμφράγματος, όπως μετρήθηκε είτε μετά από όψιμη ενίσχυση με γαδολίνιο (LGE (late gadolinium enhancement) 38% διαφορά), είτε στις μέγιστες συγκεντρώσεις της κινάσης της κρεατίνης (CK) στον ορό, σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Στους post-conditioning ασθενείς φάνηκε επίσης 32% μικρότερη μέση επέκταση του οιδήματος του μυοκαρδίου, με σημαντική Τ2 διαφορά σήματος μεταξύ της περιοχής του οιδήματος (58%) και της απομακρυσμένης περιοχής (82%, P = 0,02).

Η επίδραση του post-conditioning στο οίδημα μετά την επαναιμάτωση ήταν ανάλογη με το μέγεθος του εμφράγματος ( P = 0,35, μετά από διόρθωση για το μέγεθος του εμφράγματος).

Πηγή: Thuny F, Lairez O, Roubille F, et al. Post-conditioning reduces infarct size and edema in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2012;59:2175-2181.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.