Η Αγγειοπλαστική δια μέσου της Κερκιδικής Αρτηρίας, σε ασθενείς με STEMI, ελαττώνει τους θανάτους, τις μείζονες αιμορραγίες και τις αγγειακές επιπλοκές

2/2/2012
Σε σύγκριση με τη διαμηριαία προσέγγιση, η διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση ( PCI) δια της κερκιδικής σχετίζεται με μειωμένη θνησιμότητα στα 2 έτη, καθώς και με μικρότερη ανάγκη χειρουργείου των αγγείων και/ή μεταγγίσεων αίματος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο τεύχος του Ιανουάριου 2012 του JACC: Cardiovascular Interventions.
Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Marco Valgimigli, MD, PhD, του Πανεπιστημίου της Ferrara (Ferrara, Ιταλία), εξέτασαν όλους τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με transfemoral (n = 8.000) ή transradial (n = 3068) PCI σε 12 νοσοκομεία στην Ιταλία, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2003 και 30 Ιουλίου 2009. Όλοι οι ασθενείς είχαν συμπεριληφθεί στη REAL (Registro AngiopLastiche regionale dell'Emilia-Romagna) καταγραφή (registry), μια μεγάλη, προοπτική, με βάση στο Διαδίκτυο μελέτη, σχεδιασμένη για τη συλλογή κλινικών και αγγειογραφικών δεδομένων, σχετικά με όλες τις διαδοχικές PCIs που εκτελέσθηκαν σε μια συγκεκριμένη περιοχή της βόρειας Ιταλίας.
Μετά από ανάλυση των ασθενών ως προς τα χαρακτηριστικά τους, προέκυψαν 1501 ζευγάρια ασθενών. Η Transradial παρέμβαση σχετίστηκε με μειωμένο ποσοστό θνησιμότητας στα 2 έτη, σε σύγκριση με την transfemoral προσέγγιση. Τόσο ο συνδυασμός από θάνατο ή έμφραγμα του μυοκαρδίου, όσο και ο συνδυασμός από θάνατο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ή εγκεφαλικό επεισόδιο, ήταν επίσης χαμηλότερος στην ομάδα transradial, καθοδηγούμενοι εξ ολοκλήρου από την παρατηρούμενη διαφορά στη θνησιμότητα.
Τα ποσοστά μείζονος αιμορραγίας και αγγειακών επεισοδίων που απαιτούν χειρουργική επέμβαση, σε 30 ημέρες, μειώθηκαν κατά περισσότερο από το ήμισυ στην transradial ομάδα, σε σύγκριση με την transfemoral ομάδα (1,1% έναντι 2,5%, P = 0.0052).
Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα στο σύνολο του πληθυσμού, έδειξαν μείωση της θνησιμότητας κατά 30% στα 2 χρόνια υπέρ της transradial προσέγγισης. Το γεγονός αυτό αντανακλά ένα σημαντικό όφελος στη θνησιμότητα στις 30 ημέρες, ενώ το ποσοστό θανάτου μεταξύ 1 και 24 μηνών δεν διέφερε. Τα σύνθετα τελικά σημεία, επίσης, ήταν σημαντικά μειωμένα σε 2 χρόνια στην transradial ομάδα.

Πηγή:
Valgimigli M, Saia F, Guastaroba P, et al. Transradial versus transfemoral intervention for acute myocardial infarction. A propensity score-adjusted and -matched analysis from the REAL (REgistro regionale AngiopLastiche dell’Emilia-Romagna) multicenter registry. J Am Coll Cardiol Intv. 2012;5:23-35.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.