Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια πρέπει να εξετάζονται για στεφανιαία νόσο

12/10/2011
Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, η στεφανιαία νόσος εμφανίζει μια μεγάλη ΄΄σιωπηλή΄΄ επίπτωση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μειωμένη ικανότητα για άσκηση και στην διάχυτη νευροπάθεια που έχουν αυτοί οι ασθενείς και δεν επιτρέπουν έτσι την εκδήλωση ανάλογης συμπτωματολογίας που θα σηματοδοτούσε την πιθανή ύπαρξη της στεφανιαίας νόσου.
Έτσι η συνεχιζόμενη ΄΄σιωπηλή΄΄ ισχαιμία οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμιολογικά φαινόμενα και αιφνίδιο θάνατο.

Πηγή:
Kidney International, 28/9/2011
De Vriese AS et al.