Η τακτική σωματική άσκηση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνιση άνοιας στους ηλικιωμένους

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Stroke της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας ( American Heart Association) , φάνηκε ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να μειώσουν τις πιθανότητές τους να εμφανίσουν άνοια.

Τα ευρήματα βασίζονται σε μια προοπτική πολυεθνική ευρωπαϊκή μελέτη που περιελάμβανε ετήσια εκτίμηση της γνωστικής ικανότητας των συμμετεχόντων  για τρία χρόνια. Τα αποτελέσματα είναι μέρος των  ολοένα και περισσότερων  ενδείξεων  ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα προάγει την υγεία του εγκεφάλου

 

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 639 άτομα που βρίσκονταν στην δεκαετία των 60 και  70 (μέση ηλικία 74.1 έτη). Το 55% ήταν γυναίκες και σχεδόν το 64% ανέφεραν  ότι ασκούνταν  τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα, τρεις φορές την εβδομάδα. Η δραστηριότητα αυτή περιλάμβανε μαθήματα γυμναστικής, περπάτημα και ποδηλασία.

Οι ερευνητές υπέβαλαν τους συμμετέχοντες  σε μαγνητική τομογραφία (MRI) εγκεφάλου στην αρχή και στο τέλος της μελέτης για τη μέτρηση των μεταβολών της λευκής ουσίας , ως  πιθανή ένδειξη γνωστικής εξασθένησης.

 

 

 

 

Η βλάβη της λευκής ουσίας του εγκεφάλου έχει εμπλακεί σε γνωστικά προβλήματα όπως η κατάθλιψη, η δυσκολία  στο περπάτημα δυσκολίες και διαταραχές στο ουροποιητικό. Οι μεταβολές στη λευκή ουσία του εγκεφάλου είναι πολύ συχνές σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σχετίζονται κυρίως με αγγειακούς παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

 

Καθ 'όλη τη μελέτη, οι ερευνητές ζήτησαν πληροφορίες από τους συμμετέχοντες σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις και κλινικές επισκέψεις,  για την κατάθλιψη, την ποιότητα ζωής και την εκτέλεση των καθημερινών τους  δραστηριοτήτων.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η προστατευτική επίδραση της σωματικής δραστηριότητας παρέμεινε ανεξάρτητα από την ηλικία, την εκπαίδευση, τις αλλαγές στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, ακόμη και το προηγούμενο ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή διαβήτη.

Verdelho A, et al "Physical activity prevents progression for cognitive impairment and vascular dementia: results from the LADIS (Leukoaraiosis and Disability) study" Stroke 2012; DOI: 10.1161/STROKEAHA.112.661793.


Τα ηλικιωμένα και χωρίς αναπηρία άτομα που είχαν τακτική σωματική άσκηση μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας αγγειακής αιτιολογίας κατά 40 % και γνωστικής  δυσλειτουργίας-εξασθένησης  οποιασδήποτε αιτιολογίας κατά 60%.