Μαγνητική τομογραφία: Εφαρμογές στην Καρδιολογία

29/4/2013
Θεόδωρος Καραμήτσος
Hon Consultant Cardiologist
University of Oxford Research Lecturer
John Radcliffe Hospital

Παρουσιάσθηκε στο 11ο Καρδιολογικό συνέδριο της ΚΕΒΕ
Μάιος 2012

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης από την ιστοσελίδα της ΚΕΒΕ

Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης