ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Μπασαγιάννης Χ., Ψήφος Β., Οικονόμου Φ., Καρασαββίδης Β., Βολουδάκης Κ., Σπυρομήτρος Γ., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

5/12/2009
Παρουσιάσθηκε στο 2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009 - "Innovations in Interventional Cardiology & Electrophysiology 2009"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νοέμβριος 2009 - 

Online παρουσίαση