Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΚΦΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ VALSAVA, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

28/10/2014
X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ, Γ. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ, Η. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Ι. ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ, Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Μ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ, Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Kλινική Euromedica-Κυανούς Σταυρός,  Θεσσαλονίκη Παρουσιάσθηκε στο 7ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας IICE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Κατεβάστε τις διαφάνειες της παρουσίασης σε μορφή pdf