Όσο νωρίτερη η ανάταξη οξείας κολπικής μαρμαρυγής χωρίς αντιπηκτικά, τόσο το καλύτερο για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων: μελέτη σειράς

3/9/2014

Ακόμα και εάν γίνεται ηλεκτρική ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής (AF) χωρίς αντιπηκτική αγωγή εντός 48 ωρών από την εμφάνιση οξείας κολπικής μαρμαρυγής, οι πρώτες 12 ώρες αυτής της περιόδου είναι το καλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να περιορισθεί ο σχετικός κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων, δείχνει μια αναδρομική ανάλυση >5000 ανατάξεων από το 2003.

Ο κίνδυνος 30-ημερών ήταν 0,7% όταν η ανάταξη γινόταν εντός 48 ωρών και μόνο 0,3% εάν γινόταν εντός 12ωρών από την εμφάνιση της AF. Αλλά ο κίνδυνος τριπλασιάζονταν ή τετραπλασιάζονταν εάν αυτή γινόταν μετά το παράθυρο των 48 ωρών, αναφέρουν ερευνητές σήμερα στο τεύχος 13 Αυγούστου 2014, του Journal of the American Medical Association, με βασικό ερευνητή τον Dr Ilpo Nuotio (του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Turku, Φινλανδία). Μόνο οι ασθενείς με γνωστό χρόνο εμφάνισης της AF συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη, και όλα τα θρομβοεμβολικά επεισόδια στις επόμενες 30 μέρες τεκμηριώνονταν με απεικόνιση, επέμβαση ή νεκροψία. Περίπου 80% των συμβαμάτων ήταν εγκεφαλικά.

Αν και οι πρώτες 48 ώρες μετά την εμφάνιση της AF συχνά θεωρούνται ασφαλές χρονικό διάστημα για την διενέργεια ηλεκτρικής ανάταξης χωρίς αντιπηκτικά, νέα δεδομένα ασχολούνται με το θέμα. Η συχνότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίων στην ανάλυση αυτή είναι συγκρίσιμη με τον κίνδυνο εγκεφαλικού 0,3 με 0,8% μετά από προγραμματισμένη ανάταξη AF μετά από 3 εβδομάδες αντιπηκτικής αγωγής όπως αναφέρει η βιβλιογραφία, από τους Nuotio και συν., και συγκρίνεται ευνοϊκά εάν η ανάταξη γίνει εντός 12 ωρών.

Η ανάλυση της μελέτης Finnish CardioVersion (FinCV) περιέλαβε 5116 επιτυχείς ανατάξεις στα τμήματα επειγόντων χωρίς αντιπηκτικά σε 2481 ενήλικες ασθενείς που προσήλθαν σε 3 κέντρα εντός 48 ωρών από την εμφάνιση οξείας συμπτωματικής AF. Ένα τρίτο της σειράς ήταν γυναίκες, και 98% είχαν πάνω από έναν παράγοντα κινδύνου εγκεφαλικού.

Από τα 38 θρομβοεμβολικά επεισόδια εντός 30 ημερών από την ανάταξη σε 38 ασθενείς (0.7%), ήταν εγκεφαλικά  (81.6% των συμβαμάτων). Η συχνότητα των θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε σχέση με τον χρόνο από την εμφάνιση της AF ήταν:

•          0.3% για <12 ώρες (n=2440).

•          1.1% για 12 με <24 ώρες (n=1840).

•          1.1% για 24 με <48 ώρες (n=836).

•          0.7% για <48 ώρες σε όλη την σειρά.

Σταθμισμένο Odds Ratio (OR, 95% CI) για Θρομβοεμβολικά Επεισόδια εντός 30 ημερών από Ανάταξη Οξείας AF χωρίς Αντιπηκτική Αγωγή

Χρόνος από την εμφάνιση της AF μέχρι την ανάταξη

OR (95% CI)*

p

12–24 ώρες αντί <12 ώρες

4.0 (1.7–9.1)

0.001

24–48 ώρες αντί <12 ώρες

3.3 (1.3–8.9)

0.02

*Σταθμισμένα για φύλο, ηλικία και παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας ή διαβήτη

 

Βιβλιογραφία

1.         Nuotio I, Hartikainen JEK, Grönberg T, et al. Time to cardioversion for acute atrial fibrillation and thromboembolic complications. JAMA 2014; 312:647-649