Περισσότερα κακά νέα για το αλκοόλ: Ακόμα και η μέτρια κατανάλωση φαίνεται να σχετίζεται με κολπική μαρμαρυγή

Ακόμα και η μικρή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, σύμφωνα με νέα ανάλυση.
Στα άτομα που έπιναν από 15 έως 21 ποτά την εβδομάδα και στα άτομα που έπιναν περισσότερα από 21 ποτά την εβδομάδα, ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής είχε αύξηση 14% και 39%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν κατανάλωναν αλκοόλ. Η αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ, ορίζεται στα πέντε ή περισσότερα ποτά σε κάθε περίπτωση, και συσχετίστηκε με 13% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, ανεξάρτητα από το πόσα ποτά καταναλώθηκαν την εβδομάδα.

Ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής ήταν επίσης αυξημένος στα άτομα που καταναλώνουν μόνο ένα με δύο ποτά την ημέρα, ή επτά έως 14 ποτά την 
 εβδομάδα. Ανάμεσα στα άτομα που έπιναν ελαφρά και τα οποία δεν είχαν στεφανιαία νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια, κατά την έναρξη, ο κίνδυνος κολπικής
 μαρμαρυγής αυξήθηκε 12%, σε σύγκριση με τα άτομα με μηδενική κατανάλωση. 

Ωστόσο, σε όλη την σειρά, η οποία περιελάμβανε και άτομα με καρδιακή νόσο κατά την έναρξη, ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής δεν ήταν αυξημένος στα άτομα με ελαφριά κατανάλωση.

 ̈Γνωρίζουμε ότι η σοβαρή κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής ̈, δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr Susanna Larsson (Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden) στο heartwire.  ̈Υπάρχουν επίσης μελέτες που δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά αυτό που είναι νέο εδώ, είναι ότι ο κίνδυνος επίσης αυξάνεται και για μια πολύ μικρή ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ ̈. 

Προοπτική μελέτη και μετα – ανάλυση.

Στην μελέτη, που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στις 14 Ιουλίου 2014 στο Journal of  the American College of Cardiology, περιλαμβάνονται 79 019 άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, σαν μέρος των μελετών Cohort of Swedish Men (COSM) και Swedish Mammography Cohort (SWM). Μετά από 12 χρόνια παρακολούθησης, υπήρχαν 7245 περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής. 


Επιπλέον, εκτός από την ελαφριά και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής παρατηρήθηκε επίσης και στα άτομα που έπιναν πολύ. 

Η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και της κολπικής μαρμαρυγής παρέμεινε ακόμα και μετά την εξαίρεση ασθενών, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως παρορμητικοί πότες. Όταν σταδιοποιήθηκαν ανάλογα με το είδος του αλκοόλ που καταναλώνουν, η σχέση με την κολπική μαρμαρυγή ήταν ισχυρότερη για τα άτομα που έπιναν αποστάγματα, ασθενέστερη για τα άτομα που έπιναν κρασί, και πιο ασθενής για τα άτομα που έπιναν μπύρα.

Εκτός από τις έρευνές COSM και SWM, οι ερευνητές πραγματοποίησαν επίσης μια μετα-ανάλυση. Συνδυάζοντας τις COSM και SWM με πέντε επιπλέον μελέτες, οι ερευνητές παρατήρησαν μια γραμμική σχέση δόσης-αποτελέσματος, μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής, χωρίς στοιχεία απόκλισης από τη γραμμικότητα.

Σε άρθρο, ο Dr. David Conen (University Hospital, Basel, Switzerland) και η Dr. Christine Albert (Brigham and Women's Hospital, Boston, MA) λένε, ότι η μετα-ανάλυση, η οποία είναι σύμφωνη με τα δεδομένα από την προοπτική, ενισχύει την πιθανή σχέση αιτίου – αιτιατού, μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και της κολπικής μαρμαρυγής.

Επισημαίνουν ότι η υπέρταση και η παχυσαρκία είναι δύο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που εξηγούν περίπου το 40% του κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής που αναλογεί στον πληθυσμό, αλλά δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το υπόλοιπο 50% ή 60%.

 ̈Σε σύγκριση, οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου εξηγούν το 80% - 90%, που μπορεί να αποδοθεί ότι αναλογεί στον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και ΜΙ, 
αντίστοιχα ̈, γράφουν.  ̈Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει την ευρέως αντίληψη, ότι η σημαντικά αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και η αλόγιστη 
κατανάλωση, σχετίζεται με την κολπική μαρμαρυγή και θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Η μελέτη συμφωνεί επίσης με άλλα προοπτικά δεδομένα, που δείχνουν, ότι η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ, πάνω από δύο ποτά την ημέρα, μπορεί να αυξήσει την κολπική μαρμαρυγή σε άνδρες και γυναίκες.

 Παρόλο που υπάρχει μια ασθενής συσχέτιση με ακόμα λιγότερες ποσότητες αλκοόλ, η μελέτη αυτή απαντά στο πόσο αλκοόλ είναι πολύ, έγραψαν οι Dr.Conen και Dr. Albert.