Η απαγόρευση του καπνίσματος φαίνεται ότι προστατεύει την καρδιά

Η νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας και άλλους δημόσιους χώρους, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη δημόσια υγεία, μειώνοντας τις καρδιακές παθήσεις και τους καρδιαγγειακούς θανάτους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη σχετικά με την επίδραση της απαγόρευσης του καπνίσματος στην πολιτεία του Μίτσιγκαν. Στη μελέτη τους, οι ερευνητές βρήκαν μια στατιστικά σημαντική μείωση της καρδιαγγειακής νόσου και θανάτου, με τις νοσηλείες για καρδιαγγειακή νόσο να μειώνονται κατά 2,03%, από 65,329 σε 64,002. Μια νέα μελέτη σχετικά με την επίπτωση της απαγόρευσης του καπνίσματος στο Μίτσιγκαν, προσθέτει αυξανόμενες ενδείξεις, ότι η νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας και άλλους δημόσιους χώρους, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη δημόσια υγεία με τη μείωση των καρδιακών παθήσεων και θανάτων, σύμφωνα με έρευνα που θα παρουσιαστεί στο American College of Cardiology's 63rd Annual Scientific Session.

Μελέτες, για προηγούμενες απαγορεύσεις του καπνίσματος σε εσωτερικούς χώρους, έχουν δείξει με συνέπεια μια σημαντική μείωση των εισαγωγών σε νοσοκομείο για καρδιακή προσβολή μετά την ισχύ των αντικαπνιστικών νόμων. Το παθητικό κάπνισμα συνδέεται με περίπου με 50.000 θανάτους μεταξύ αμερικανών ενηλίκων μη καπνιστών κάθε χρόνο. Οι αξιωματούχοι στο χώρο της υγείας προειδοποιούν ότι η εισπνοή, ακόμη και μικρών ποσοτήτων καπνού, για τους παθητικούς καπνιστές, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή βλάβη σε υγιείς μη καπνιστές ενήλικες και μπορεί να προκαλέσει καρδιακές προσβολές σε άτομα που βρίσκονται ήδη σε κίνδυνο. Σε απάντηση, πολλές πολιτείες έχουν ψηφίσει νόμους απαγόρευσης του καπνίσματος, που απαγορεύουν το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, και θέτουν σε πλήρη προστασία τους μη καπνιστές, από την ακούσια έκθεση τους στο παθητικό κάπνισμα. Το 2010, το Μίσιγκαν έγινε τη 38η πολιτεία που θέσπισε δίκαιο για τον αέρα χωρίς καπνό, που απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μπαρ και των εστιατορίων.

Για να εξετάσουν την κλινική επίπτωση των νόμων της απαγόρευσης του καπνίσματος σε εσωτερικούς χώρους στο Μίτσιγκαν, οι ερευνητές αξιολόγησαν τους ασθενείς της πολιτείας  για νοσηλεία από καρδιακή προσβολή, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό επεισόδιο ένα χρόνο πριν και μετά την εφαρμογή του νόμου απαγόρευσης. Βρήκαν μια στατιστικά σημαντική μείωση της καρδιαγγειακής νόσου και καρδιαγγειακού θανάτου και οι νοσηλείες μειώθηκαν κατά 2,03% από 65.329 σε 64.002 (51.77 ανά 1.000 συνολικά νοσηλείες σε 49.54 ανά 1.000 συνολικά).

Οι ενδονοσοκομειακοί θάνατοι μειώθηκαν από 3,91 ανά 100 επεισόδια σε 3,53 ανά 100 επεισόδια, με την ενδονοσοκομειακή θνητότητα να μειώνεται κατά 0,38%. Υπήρξε μια σημαντική μείωση των νοσηλειών για συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και θνησιμότητας στο νοσοκομείο από καρδιακή προσβολή. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν μη σημαντικές μειώσεις στην καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και θνησιμότητας σε νοσοκομείο από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό παροξυσμικό επεισόδιο.

¨Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, που να απαγορεύει το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους, ακόμη και αν μια τέτοια τακτική θα μπορούσε να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και ενδεχομένως να μειώσει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης¨, δήλωσε ο Dr. Sourabh Aggarwal, resident physician, Department of Internal Medicine at Western Michigan University School of Medicine, και κύριος ερευνητής της μελέτης. ¨Η υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να οργανωθεί μόνο σε ατομικό επίπεδο. Πρέπει να είναι πολύπλευρη, και αυτό περιλαμβάνει πολιτικές για τη δημόσια υγεία που εφαρμόζονται στα υψηλότερα επίπεδα¨.

Πολλαπλές μελέτες με έδρα τις ΗΠΑ έχουν τεκμηριώσει την επίπτωση των νόμων απαγόρευσης του καπνίσματος στη μείωση των καρδιακών προσβολών. Μια μελέτη του 2011, που εξέτασε τις επιπτώσεις της απαγόρευσης του καπνίσματος από το αεροπορικό δίκαιο της Αριζόνα στις εισαγωγές στο νοσοκομείο για καρδιακή προσβολή, στηθάγχη, εγκεφαλικό επεισόδιο και άσθμα, διαπίστωσε ότι ο νόμος οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση σε όλες τις τέσσερις προαναφερθείσες καταστάσεις. Σύμφωνα με τον Dr. Aggarwal, η μελέτη του Μίτσιγκαν είναι η πρώτη που εξετάζει την ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα, που συνδέεται με μια εθνική απαγόρευση του καπνίσματος. Η επόμενη φάση της έρευνας θα διερευνήσει το κατά πόσον  η νομοθεσία, που απαγορεύει το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους συνδέεται με το χαμηλότερο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Ένας βασικός περιορισμός αυτής της μελέτης είναι ότι οι ερευνητές δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν ή να ελέγξουν άλλους παράγοντες, που μπορεί να έπαιξαν κάποιο ρόλο στη χαμηλότερη συχνότητα καρδιαγγειακών επεισοδίων, νοσηλείας στο νοσοκομείο και ενδονοσοκομειακών θανάτων.