Μελέτη δείχνει, ότι οι άνδρες λαμβάνουν ταχύτερα θεραπεία από ότι οι γυναίκες για καρδιακή προσβολή

Οι ερευνητές, εξετάζοντας τις διαφορές στη περίθαλψη, έχουν βρει ότι η επίπτωση του φύλου επιδρά στο πόσο γρήγορα ορισμένοι ασθενείς λαμβάνουν φροντίδα μετά από καρδιακή προσβολή. Το κύριο εύρημα δείχνει ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να λάβουν ταχύτερα φροντίδα και θεραπεία.

Η ομάδα, η οποία δημοσίευσε τα αποτελέσματα στο περιοδικό Canadian Medical Association, λέει ότι το γένος έχει ευρύτερη έννοια εφαρμογής από το φύλο και ενσωματώνει ¨τις συνέπειες των κοινωνικών κανόνων και των προσδοκιών για τους άντρες και τις γυναίκες¨.

Για να κατανοήσουν αυτές τις διαφορές και να ερευνήσουν γιατί οι νεότεροι άνδρες και γυναίκες με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο έχουν διαφορές στη θνητότητα, οι ερευνητές μελέτησαν 1.123 ασθενείς ηλικίας μεταξύ 18 και 55 ετών, οι οποίοι στρατολογήθηκαν από κέντρα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ελβετία.

Το μέγεθος του δείγματος αποτελούνταν από 32% γυναικών και 68% ανδρών, ενώ η μέση ηλικία ήταν 50 έτη για τις γυναίκες και 49 για τους άντρες.

Μετά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, οι ασθενείς συμπλήρωσαν μια μελέτη που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με γενετικά θέματα, όπως τα «παραδοσιακά» αντρικά και θηλυκά χαρακτηριστικά και συνήθειες, την ευθύνη για το νοικοκυριό, το επίπεδο εκπαίδευσης και την κατάσταση υγείας.

Συνολικά, οι έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες ήταν συχνότερα από χαμηλά εισοδήματα, είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση και οικογενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου. Είχαν, επίσης, πολύ υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους από τους άντρες.

Όσον αφορά το χρόνο περίθαλψης, οι άνδρες είχαν πρόσβαση σε ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECGs) και θρομβόλυση πολύ πιο γρήγορα από ότι οι γυναίκες.  Ο χρόνος door-to-ECG και door-to needle ήταν 15 και 21 λεπτά και 28 και 36 λεπτά αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Dr.  Louise Pilote, συγγραφέας της μελέτης και κλινική ερευνήτρια στο McGill University Health Centre in Montréal, Canada λέει: ¨Το άγχος σχετίζεται με την αδυναμία επίτευχσης του στόχου των 10 λεπτών για ΗΚΓ στις γυναίκες, αλλά όχι στους άνδρες. Οι ασθενείς με άγχος που παρουσιάζονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών χωρίς θωρακικό άλγος, τείνουν να είναι γυναίκες, και η επίπτωση του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου είναι χαμηλότερη μεταξύ των νεαρών γυναικών από ό, τι μεταξύ των νεαρών αντρών¨.

Προσθέτει ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν το προσωπικό της διαλογής μπορεί να απορρίψει ένα καρδιακό επεισόδιο αρχικά σε νεαρές γυναίκες με άγχος, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ο λόγος περισσότερης ώρας αναμονής για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

«Γυναικεία χαρακτηριστικά» έχουν επίσης ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση θεραπείας.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι ασθενείς που επισκέφθηκαν το νοσοκομείο με άτυπα συμπτώματα ή πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου ήταν εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις για θεραπεία.

Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες με γυναικεία γενετικά χαρακτηριστικά, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στη περίθαλψη σε σχέση με τους  πιο ¨αρρενωπούς¨ ασθενείς.

Αλλά ίσως πιο ενδιαφέρον είναι, ότι η ομάδα διαπίστωσε, ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες με γυναικεία χαρακτηριστικά ήταν πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις θεραπείας σε σχέση με τους ασθενείς που είχαν αρρενωπά χαρακτηριστικά.

Αναφέρουν ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα χαρακτηριστικών γυναικείας συμπεριφοράς - συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς από το ίδιο το άτομο ότι έχει την κύρια υπεύθυνη για τις δουλειές του σπιτιού - ήταν  λιγότερο πιθανό να υποβληθούν σε επεμβατικές διαδικασίες.

Αν και τα ευρήματά τους είναι σημαντικά, η μελέτη είχε κάποιους περιορισμούς. Πρώτον, μπορεί να υπήρχε μια προκατάληψη στην επιλογή, δεδομένου ότι το δείγμα περιελάμβανε επιζήσαντες από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

Επιπλέον, οι ασθενείς αποκλείστηκαν από τη μελέτη, όταν υπήρχαν ελλιπή δεδομένα, γεγονός το οποίο μείωσε το μέγεθος του δείγματος περαιτέρω. Επιπροσθέτως, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ¨η έλλειψη στοιχείων σχετικά με την καταλληλότητα των επεμβάσεων περιορίζει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τις επιπτώσεις  στην κλινική πράξη¨.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές, βασιζόμενοι στα ευρήματά τους, τονίζουν ότι μπορεί να χρειαστεί μια πιο εξειδικευμένη φροντίδα για τους ασθενείς που φτάνουν στα επείγοντα χωρίς πόνο στο στήθος, πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου ή που έχουν χαρακτηριστικά ή ρόλο γυναικείο.

Sex-related differences in access to care among patients with premature acute coronary syndrome, Louise Pilote, et al., CMAJ, doi:10.1503/cmaj.131450, published online 17 March 2014