Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής αυξάνεται μετά από ξεσπάσματα θυμού

Ερευνητές του Χάρβαρντ οι οποίοι ανέλυσαν αποτελέσματα δεκαετιών, για τη σχέση μεταξύ θυμού και καρδιαγγειακών επεισοδίων, κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι δύο ώρες μετά από ένα ξέσπασμα θυμού, υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή άλλου καρδιαγγειακού συμβάματος.

Η συστηματική ανάλυση και μετα -ανάλυση - είναι η πρώτη που εξετάζει τη σχέση μεταξύ θυμού και καρδιαγγειακών συμβαμάτων - δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal.

Η συγγραφέας Dr.Elizabeth Mostofsky και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι – σε σύγκριση με την κατάσταση ηρεμίας – ο κίνδυνος ενός ατόμου για καρδιακή προσβολή σχεδόν πενταπλασιάζεται, και ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου σχεδόν τριπλασιάζεται, στις 2 ώρες μετά από ξέσπασμα θυμού. Οι ανωμαλίες  στον καρδιακό ρυθμό  ή η  κοιλιακή αρρυθμία επίσης αυξάνεται.

Ο κίνδυνος για καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή αρρυθμία αυξήθηκε σε άτομα που είχαν ήδη ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, και παράλληλα ο κίνδυνος αυξήθηκε όσο αυξάνονταν τα επεισόδια θυμού.

Η καρδιακή προσβολή περιλαμβάνει το έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΜΙ) και το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ACS).

O κίνδυνος οξέος καρδιαγγειακού συμβάματος αθροίζεται με τα συχνά επεισόδια θυμού, λέει η Dr.Elizabeth Mostofsky.

¨Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος εμφάνισης ενός  οξέος καρδιαγγειακού συμβάματος, με κάθε ξέσπασμα θυμού, είναι σχετικά χαμηλός, ο κίνδυνος μπορεί να δρα αθροιστικά στα άτομα με συχνά επεισόδια θυμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν υψηλότερο κίνδυνο λόγω άλλων υποκείμενων παραγόντων κινδύνου ή αυτούς που έχουν ήδη υποστεί καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή διαβήτη.

Η Dr. Mostofsky εξηγεί ότι ένα άτομο με λίγους παράγοντες κινδύνου που έχει μόνο ένα ξέσπασμα θυμού το μήνα, αντιμετωπίζει πολύ μικρό κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά κάποιος που έχει ήδη αρκετούς παράγοντες κινδύνου, και συχνά ξεσπάσματα θυμού, έχει πολύ υψηλότερο κίνδυνο που συσσωρεύεται με τον χρόνο.

Οι ερευνητές υπολόγισαν, ότι τα ετήσια ποσοστά καρδιακών προσβολών ανά 10.000 άτομα με μόνο ένα επεισόδιο θυμού το μήνα μπορούσε να αυξηθεί μια φορά μεταξύ εκείνων με χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, και  τέσσερις φορές για τα άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ωστόσο, για εκείνους που είχαν πέντε εκρήξεις θυμού την ημέρα, το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε μέχρι και στις 158 επιπλέον καρδιακές προσβολές ανά 10.000 καρδιακά επεισόδια κάθε χρόνο, για τα άτομα με χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, και στις 657 επιπλέον καρδιακές προσβολές για τα άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Η μελέτη δεν είχε σχεδιαστεί για να καθορίσει αίτιο αιτιατό, έτσι οι ερευνητές δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι ο θυμός αυξάνει τον κίνδυνο για αυτά τα οξέα καρδιαγγειακά συμβάματα - μπορούν μόνο να πουν ότι αυτά τα δύο συνδέονται.

Για την ανάλυσή τους, οι ερευνητές αναζήτησαν μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 1966  έως τον Ιούνιο του 2013, και βρήκαν εννέα μελέτες που συνδέουν το θυμό και ένα εύρος από καρδιαγγειακά συμβάματα, τα οποία πληρούσαν τα κριτήριά τους για ανάλυση.

Από τα αποτελέσματα των εννέα μελετών, που συγκέντρωσαν και ανέλυσαν ξανά, δεδομένα για 5.000 εμφράγματα (κυρίως έμφραγμα του μυοκαρδίου και μερικά ACS), 800 εγκεφαλικά επεισόδια (τα ¾ ισχαιμικά, και τα υπόλοιπα αιμορραγικά) και 300 περιπτώσεις αρρυθμιών.

Η μελέτη είναι η πρώτη μεγάλη, συστηματική αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ θυμού και εκδήλωσης καρδιακών συμβαμάτων.

¨Η μελέτη είναι σημαντική, διότι είναι η πρώτη που κάνει μια τέτοια μεγάλη, συστηματική αξιολόγηση¨, εξηγεί η Dr. Mostofsky.

¨Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει, ότι οι εκρήξεις θυμού σχετίζονται άμεσα με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά δεδομένου ότι ορισμένες από τις μελέτες αυτές βασίστηκαν σε μικρά μεγέθη δείγματος με λίγους ασθενείς που είχαν ξεσπάσματα θυμού, τα αποτελέσματα αναφέρονταν με χαμηλή ακρίβεια.

Επίσης, καμία άλλη συστηματική έρευνα δεν είχε αξιολογήσει τη συνέπεια όλων των μελετών για το ίδιο καρδιαγγειακό συμβάν, και δεν είχε εξετάσει αν η σχέση είναι παρόμοια σε μέγεθος σε διαφορετικά είδη επεισοδίων, όπως μεταξύ καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρκετές διαφορές στα χαρακτηριστικά των μελετών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση τους - όπως η χώρα όπου διεξήχθη η μελέτη, τα πρωτόκολλα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν - τα αποτελέσματά στα οποία κατέληξαν έδειξαν μια σαφή αύξηση του κινδύνου, επιχειρηματολογεί η Dr. Mostofsky.

¨Παρά την ετερογένεια μεταξύ των μελετών που περιλαμβάνονται στη μετα-ανάλυσή μας, όλες οι μελέτες διαπίστωσαν, ότι σε σύγκριση με άλλες φορές, υπήρχε ένα υψηλότερη συχνότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων 2 ώρες μετά τα   ξεσπάσματα θυμού.

Ο θυμός μπορεί να προκαλέσει καρδιακά συμβάματα μέσω φλεγμονής και αλλαγών της αιματικής ροής.

Αν και δεν εξέτασαν τους υποκείμενους μηχανισμούς  αιτίας αιτιατού που θα μπορούσαν να συνδέσουν το θυμό και τα καρδιακά συμβάματα, οι συντάκτες λένε ότι έχει ήδη φανεί ότι το ψυχολογικό στρες μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την αντίσταση των αγγείων. Αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβολές στη ροή του αίματος, που οδηγούν σε θρόμβους και μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονώδη αντίδραση.

Σε ένα συνοδό κύριο άρθρο, ειδικοί που δεν ασχολήθηκαν με τη μελέτη, λένε ότι οι γιατροί έχουν ήδη πειστεί για την σχέση μεταξύ θυμού και καρδιακών συμβαμάτων, αλλά γράφουν:

¨ ... αν και η μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ του χρόνιου ψυχικού στρες, του άγχους, της κατάθλιψης και της εχθρότητας με τα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα έχει τεκμηριωθεί, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος ενός ξεσπάσματος θυμού¨.

Λένε ότι η ερώτηση που απομένει είναι πώς να αποτραπούν αυτές τις επικίνδυνες εκρήξεις και καταλήγουν:

¨Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που έχουμε πάρει από την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, η απομονωμένη θεραπεία του θυμού είναι απίθανο να έχει αποτελέσματα. Αντ'αυτού, μια ευρύτερη και πιο λειτουργική προσέγγιση για τη θεραπεία του οξέος και χρόνιου ψυχολογικού στρες, και των σχετικών ψυχολογικών στρεσογόνων παραγόντων, είναι πιθανό ότι θα χρειαστούν για τη θεραπεία μιας εχθρικής καρδιάς.

Το 2012, οι ερευνητές  που ασχολήθηκαν με την επιστήμη της συνείδησης και της αυτογνωσίας, δήλωσαν ότι με τον συνεχή διαλογισμό, οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν να αναστέλλουν τις φυσικές παρορμήσεις και να καταστέλλουν τα αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις, όπως η έντονη επιθυμία, ο θυμός και το άγχος, και να πετυχαίνουν πιο θετικές καταστάσεις όπως την συμπόνια, την συναίσθηση και την συγχώρεση.

1.      Outbursts of anger as a trigger of acute cardiovascular events: a systematic review and meta-analysis, Elizabeth Mostofsky, Elizabeth Anne Penner, Murray A. Mittleman, European Heart Journal, DOI: 10.1093/eurheartj/ehu033, published online 3 March 2014. 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2014/03/03/eurheartj.ehu033.abstract

2.      The hostile heart: anger as a trigger for acute cardiovascular events, Suzanne V. Arnold, John A. Spertus, Brahmajee K. Nallamothu, European Heart Journal, DOI: 10.1093/eurheartj/ehu097, published online 3 March 2014.

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2014/03/03/eurheartj.ehu097.extract