Η εξέλιξη των ενδοστεφανιαίων προθέσεων (stents) και η επίπτωση της στην φυσική ιστορία της νόσου και της χορηγούμενης αντιαιμοπεταλιακής αγωγής

4/2/2014
ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI
Euromedica-Κυανούς Σταυρός

Παρουσιάσθηκε στην επιστημονική εκδήλωση "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ"

Βέροια, Ιανουάριος 2014

Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης σε μορφή εγγράφου pdf