Η ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους είναι καλύτερη, όταν βοηθούν περισσότερα άτομα

Τα θύματα καρδιακής ανακοπής, ήταν πιο πιθανό να λάβουν καλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ, από παραβρισκόμενους, εάν βοηθούσαν πολλά άτομα, διαπίστωσαν οι ερευνητές.
Μεταξύ περιστατικών με εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, η ποιότητα της ΚΑΡΠΑ σχετίζεται με την διενέργεια της ΚΑΡΠΑ από πολλούς παρευρισκόμενους διασώστες (OR 2.8, 95% CI 1.5 έως 5.6), με το εάν είναι σε κεντρική ή αστική περιοχή(OR 2.1, 95% CI 1.3 έως 3.3), εάν διενεργήθηκε ΚΑΡΠΑ από τους παραβρισκόμενους (OR 2.7, 95% CI 1.1-7.3), καθώς και το πόσο μεγάλη ήταν η διάρκεια της ΚΑΡΠΑ (OR 1.1, 95% CI 1,0-1,1), σύμφωνα με τον Hideo Inaba, MD, στο Kanazawa University Graduate School of Medicine, στην Ιαπωνία και τους συνεργάτες του.

 

Κεντρικά σημεία
• Ασθενείς που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή, έχουν περισσότερες πιθανότητες να λάβουν καλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους, όταν βοηθούν από πολλά άτομα, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

• Σημειώστε, ότι η νευρολογικά ευνοϊκή επιβίωση 1 χρόνο μετά το συμβάν, δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ εκείνων που έλαβαν καλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ σε σχέση με εκείνους που έλαβαν κακής ποιότητας ΚΑΡΠΑ.

Η καλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ από τους παρευρισκόμενους, ήταν συνήθως λιγότερο πιθανό να εκτελεστεί από συγγενικό πρόσωπο (P = 0.0001), από παρευρισκομένους υπερήλικες (P = 0.0005), και στο περιβάλλον του σπιτιού (P < 0,0001), έγραψαν διαδικτυακά στο journal Resuscitation.

Ωστόσο, η νευρολογικά ευνοϊκή επιβίωση, στον 1 χρόνο μετά το συμβάν, δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ εκείνων που έλαβαν καλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ σε σχέση με αυτούς που έλαβαν κακής ποιότητας ΚΑΡΠΑ (2,7% έναντι 0%, P = 0,14).

Οι ειδικοί, στον τομέα της ιατρικής έκτακτης ανάγκης, έχουν σημειώσει, ότι το κλειδί για την επιβίωση και τη θετική νευρολογική έκβαση, για εκείνους που βιώνουν καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου, είναι η έναρξη της ΚΑΡΠΑ από τους παρευρισκόμενους. Αυτή η ΚΑΡΠΑ, πρέπει να εκτελείται μόνο με θωρακικές συμπιέσεις, χωρίς αναζωογόνηση στόμα με στόμα.

Ωστόσο, οι συγγραφείς παρατήρησαν, ότι η επιβίωση μεταξύ των ασθενών με εξωνοσοκομειακή ανακοπή, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Η ιαπωνική μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από προσωπικές αναφορές, από τους ειδικούς των μέσων διάσωσης (EMTs) στο Ishikawa, που ήταν παρόντες στην άφιξη των εξωνοσοκομειακών περιστατικών με καρδιακή ανακοπή. Οι EMTs ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους που διαχειρίστηκαν την κατάσταση μέχρι εκείνη την ώρα, να συνεχίσουν την ΚΑΡΠΑ στον ασθενή και μετά την άφιξή τους, για να αξιολογηθεί κατά πόσον διενεργήθηκε καλής ή κακής ποιότητας ΚΑΡΠΑ με βάση:

  • Την καταλληλότητα της θέσης των χεριών ή των δακτύλων στα βρέφη

  • Τη συχνότητα συμπιέσεων – τουλάχιστον 100 ανά λεπτό

  • Τη βύθιση των συμπιέσεων στον θώρακα, τουλάχιστον 5,08 εκ ή τουλάχιστον το ένα τρίτο της προσθοπίσθιας διαμέτρου του θώρακα.

Οι συγγραφείς, επίσης, συνέλεξαν πληροφορίες για την περιοχή που έλαβε χώρα το περιστατικό, την τοποθεσία, την ηλικία και το φύλο του ασθενούς, μάρτυρες του περιστατικού, την αιτιολογία της ανακοπής, εάν διενεργήθηκε ΚΑΡΠΑ από κάποιον παρευρισκόμενο ή με την καθοδήγηση των ιατρικών υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, τον τύπο και τον ρυθμό της ΚΑΡΠΑ, την εκπαιδευτική εμπειρία των παρευρισκομένων, τον αρχικό καρδιακό ρυθμό, την εκτιμώμενη ώρα της κατάρρευσης, τα χρονικά σημεία έναρξης ΚΑΡΠΑ από τους παρευρισκόμενους και τους EMTs, τον χρόνο από την κλήση του ΕΚΑΒ έως την άφιξη του, την επιστροφή της αυτόματης κυκλοφορίας, την επιβίωση στον 1 μήνα, την επιβίωση στον 1 -χρόνο, και την επιβίωση στον 1 – χρόνο με νευρολογικά ευνοϊκά αποτελέσματα.

Τα νευρολογικά ευνοϊκά αποτελέσματα είχαν κατηγοριοποιηθεί με βαθμολογία 1 ή 2 εγκεφαλικής λειτουργίας με το Glasgow - Pittsburgh τεστ.

Η ώρα της κλήσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση της καρδιακής ανακοπής, δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων, αν και ο χρόνος από την καρδιακή ανακοπή ή την αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής και της έναρξης της ΚΑΡΠΑ, ήταν σημαντικά μικρότερος μεταξύ εκείνων που έλαβαν καλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ (μέση ώρα 3 λεπτά έναντι 4 λεπτών P=0.0052).

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι τα ευρήματά τους, που σχετίζονται με το μέρος που λαμβάνει χώρα το περιστατικό και την ΚΑΡΠΑ μπορεί να διαφέρουν σε άλλες περιοχές, καθώς ¨προηγούμενες μελέτες από άλλες χώρες δείχνουν ότι η τοπική διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα των μέσων διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών των αποτελεσμάτων στα περιστατικά με εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή και τα χαρακτηριστικά των παρευρισκομένων, μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των χωρών¨, και ότι μία από τις προγενέστερες μελέτες είχαν αντίθετα ευρήματα από αυτά στην έρευνά τους. ¨Οι λόγοι για αυτή τη διαφορά είναι ασαφείς¨, έγραψαν.

Σημείωσαν επίσης, ότι η μελέτη περιορίζονταν ως προς τη μέτρηση της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ, μόνο μέχρι την άφιξη των μέσων διάσωσης, και όχι στο χρονικό διάστημα ανάμεσα της κλήσης και άφιξης, από την έλλειψη αξιολόγησης του υποβάθρου των παρευρισκομένων ή το ιστορικό της εκπαίδευσης τους, από μια προσωπική αναφορά για την εκτιμώμενη ώρα της καρδιακής ανακοπής, και από το μέγεθος του δείγματος, που δεν είναι αρκετά μεγάλο, για να ανιχνεύσει τις σημαντικές διαφορές στις νευρολογικές εκβάσεις.

Inaba H, et al "Factors associated with quality of bystander CPR: the presence of multiple rescuers and bystander-initiated CPR without instruction" Resuscitation 2013; DOI: 10.1016/j.resuscitation.2013.12.019.

http://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(13)00931-3/abstract