Η έκπτυξη των αερόσακων μπορεί να προκαλέσει «κρυφούς» καρδιακούς τραυματισμούς

Οι συγγραφείς νέου άρθρου προειδοποιούν τους καρδιολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας για «κρυφούς τραυματισμούς» που μπορούν να προκύψουν από τους αερόσακους των αυτοκινήτων. Ακόμα και αν οι αερόσακοι σώζουν ζωές και μειώνουν τους τραυματισμούς, μπορούν επίσης να προκαλέσουν καρδιακούς και πνευμονικούς τραυματισμούς και θάνατο, ειδικά εάν ο οδηγός ή ο επιβάτης δεν φορούν ζώνη ασφαλείας –και προσέξτε- σε άτομα με συγκρούσεις χαμηλής ταχύτητας.

«Οι καρδιακοί τραυματισμοί μπορούν να συμβούν λόγω έκπτυξης των αερόσακων ακόμα και χωρίς ορατό τραύμα κατά τον χρόνο άφιξης στο νοσοκομείο, και μπορεί να περιλαμβάνονται σοβαροί καρδιακοί τραυματισμοί», εξήγησε ο Dr Rami Khouzam (του Κέντρου Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου του Τεννεσσί), στο heartwire με email.

Οι πολλοί τύποι καρδιακών τραυματισμών μετά από έκπτυξη αερόσακου είναι ο διαχωρισμός αορτής, ο τραυματισμός της τριγλώχινας, η ρήξη της δεξιάς κοιλίας, η καρδιακή διάσειση, ΟΕΜ, απόσχιση της αορτής, καρδιακός επιπωματισμός και αιμοπερικάρδιο.

Οι ιατροί και το κοινό πρέπει να γνωρίζουν ότι το κάθισμα σε απόσταση μικρότερη από 10 ίντσες από την περιοχή έκπτυξης του αερόσακου μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερους τραυματισμούς, και οι αερόσακοι θα πρέπει να απενεργοποιούνται (εάν αυτό είναι δυνατόν) σε κάποιες περιπτώσεις όταν ο συνοδηγός είναι μικρού αναστήματος ή παιδί. Αν και οι κίνδυνοι των αερόσακων σε σχέση με το ανάστημα του επιβάτη είναι καλά γνωστοί, οι Khouzam και συνεργάτες τονίζουν ότι τέτοιοι τραυματισμοί εξακολουθούν να παρατηρούνται, ακόμα και με τους αερόσακους τελευταίας τεχνολογίας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στις 9 Ιανουαρίου 2014 στο Canadian Journal of Cardiology.

«Παρά το γεγονός ότι οι αερόσακοι θεωρείται ότι σώζουν ζωές και η χρήση τους έχει μειώσει σημαντικά τη θνητότητα που συνοδεύει τις συγκρούσεις υψηλής ταχύτητας, η έκπτυξη αερόσακου έχει πρόσφατα εμπλακεί σαν αίτιο σημαντικών θωρακικών τραυματισμών σε επιβάτες χωρίς ζώνη ασφαλείας» γράφουν οι Khouzam και συνεργάτες. Οι πρώτες περιπτώσεις καρδιακού τραύματος αναφέρθηκαν το 1993.

Για να διερευνήσουν τους τραυματισούς και θανάτους που σχετίζονται με αερόσακους, ερεύνησαν την βιβλιογραφία για «αερόσακο» και «τραυματισμό» από το 1970 –οπότε παρουσιάστηκαν οι αερόσακοι- μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Εντόπισαν 57 άρθρα, αναφορές περιστατικών και προοπτικές μελέτες.

 

Καθορίζοντας τις Καρδιακές και Πνευμονικές Επιπλοκές

Μπορεί να είναι δύσκολο να ανιχνευτεί ο καρδιακός τραυματισμός σε ασθενή που τραυματίστηκε σε τροχαίο. «Επειδή μπορεί να συμβεί χωρίς θωρακικό άλγος ή εμφανή θλαστικά τραύματα, ο καρδιακός τραυματισμός μπορεί εύκολα να διαφύγει παρουσία άλλων κακώσεων» γράφουν οι συγγραφείς.. «Ένας δείκτης υψηλής υποψίας πρέπει να διατηρείται στους επιβραδυνόμενους τύπους ατυχημάτων για την διάγνωση κρυψιγενών κακώσεων στην αορτή και στα μεγάλα αγγεία», προσθέτουν

Η δεξιά κοιλία βρίσκεται ακριβώς πίσω από το στέρνο, οπότε δέχεται την πλήρη ώση του αερόσακου στο άνω θωρακικό τοίχωμα, εξηγούν οι συγγραφείς. Ομοίως ο δεξιός κόλπος μπορεί να υποστεί ρήξη, επειδή είναι μια από τις δομές με το λεπτότερο αγγειακό τοίχωμα στον θώρακα.

«Είναι σημαντικό να σκεφτούμε την οξεία απόφραξη στεφανιαίων στην διαφορική διάγνωση θωρακικού άλγους μετά από αμβλύ τραυματισμό από έκπτυξη αερόσακου ακόμα και σε νέους ασθενείς», συνεχίζουν. ΟΕΜ και βαλβιδικός τραυματισμός μπορεί να καλύπτονται από την αμβλεία καρδιακή κάκωση της σύγκρουσης , και η αξιολόγηση με στεφανιογραφία και διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς μπορεί να χρειαστούν. 

Όταν εκπτύσσεται ο αερόσακος, μπορεί επίσης να προκαλέσει κατάγματα πλευρών και στέρνου. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει άσθμα πρωτοεμφανιζόμενο ή παρόξυνση προυπάρχοντος ή να έχει  χημική πνευμονίτιδα από εισπνοή παραπροϊόντων χημικής αντίδρασης όπου σκόνη νιτρίλιων νατρίου απελευθερώνει αέριο άζωτο που φουσκώνει τον αερόσακο. Εάν ο αερόσακος ραγεί, η απελευθέρωση αλκαλικών χημικών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

«Η περίπτωση όπου οι αερόσακοι είναι πιο επικίνδυνοι είναι οι συγκρούσεις χαμηλής ταχύτητας, όταν οι επιβαίνοντες βρίσκονται πιο κοντά στον αερόσακο τη στιγμή της έκπτυξης, ιδιαίτερα οι ενήλικες μικρότερου αναστήματος και όσοι κυκλοφορούν χωρίς να βάλουν ζώνη ασφαλείας», σύμφωνα με τους ερευνητές. 

Οι Αερόσακοι μπορούν ακόμα να βελτιωθούν

Με τους πρώτης γενιάς μπροστινούς αερόσακους, κάποιοι μικρόσωμοι ενήλικες, παιδιά και βρέφη που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας ή κάθονται πολύ κοντά στο σημείο έκπτυξης του αερόσακου τραυματίζονταν σοβαρά ή πέθαιναν μετά από την έκπτυξη του αερόσακου. Η δεύτερη γενιά μπροστινοί αερόσακοι με πιο ήπια έκπτυξη παρουσιάστηκαν το 1998. Μετά το 2003, κάποια αυτοκίνητα εξοπλίστηκαν με τρίτης γενιάς ή «προηγμένους» μπροστινούς αερόσακους σχεδιασμένους να είναι πιο αποτελεσματικοί από τους αποδυναμωμένους αερόσακους και πάλι να μειώνουν τους πιθανούς σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους λόγω αερόσακου.

Όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά που κατασκευάστηκαν μετά την 1η Σεπτέμβρη 2006, απαιτείται να έχουν προηγμένους μπροστινούς αερόσακους , και τα πιο καινούργια αυτοκίνητα έχουν επίσης πλευρικούς αερόσακους.

Σύμφωνα με το National Highway Traffic Safety Administration, το 2011, 21.253 επιβάτες επιβατικών οχημάτων πέθαναν σε τροχαία, και από αυτούς , το 56% δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Εκτιμάται ότι 2204 ζωές σώθηκαν από μπροστινούς  αερόσακους εκείνη τη χρονιά. Από την άλλη, από τον Ιούνιο 2003, 144 παιδιά και 87 ενήλικες πέθαναν λόγω των αερόσακων, και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Οι κατασκευαστές οχημάτων πρέπει να συνεχίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης της τεχνολογίας ώστε να μειωθούν τραυματισμοί και θάνατοι, καταλήγουν οι ερευνητές. «Απέχουμε ακόμα από τον ιδανικό συνδυασμό, μέγιστης προστασίας με τον ελάχιστο κίνδυνο».

Khouzam RN, Al-Mawed S, Farah V, et al. Next-generation airbags and the possibility of negative outcomes due to thoracic injury. Can J Cardiol 2014

http://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(14)00005-1/abstract