Ο διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, ιδιαίτερα στα άτομα κάτω των 65 ετών

Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι ασθενείς με διαβήτη αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο σε όλες τις ηλικίες, αλλά πολύ περισσότερο σε ηλικία κάτω των 65 ετών. Η έρευνα δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 25 Απριλίου στο Stroke.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι διαβητικοί κάτω των 65 ετών αντιμετωπίζουν 12πλάσιο κίνδυνο για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σχέση με άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν πάσχουν από διαβήτη, σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια Dr Jane Khoury (Cincinnati Children's Hospital Medical Center, OH). Στην ομάδα των ατόμων πάνω των 65 ετών εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο αλλά είναι δύο με τρεις φορές μεγαλύτερος για τους διαβητικούς ασθενείς.
Η Dr Jane Khoury επισημαίνει ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι οι νεότεροι ασθενείς δεν έχουν πολλούς άλλους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, έτσι ώστε η παρουσία του διαβήτη είναι αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Όταν οι ασθενείς μπαίνουν στα 70, μπαίνουν στο παιχνίδι πολλοί άλλοι παράγοντες κινδύνου, έτσι ώστε μόνο η επίδραση του διαβήτη μπορεί να μην είναι και τόσο μεγάλη, σύμφωνα με την Dr Jane Khoury.
Τα στοιχεία επίσης δείχνουν μια διαφορά ανάμεσα στις φυλές, σύμφωνα με τα οποία φαίνεται ότι οι λευκοί αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που απορρέει από το διαβήτη σε σύγκριση με τους μαύρους σε όλες τις ηλικίες.
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι ο διαβήτης αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου που σχετίζεται με την κακή έκβαση και την αναπηρία μετά από ένα εγκεφαλικό, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, και ειδικότερα ασθενείς πιο νέους, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα βαριά αναπηρία, την απώλεια δραστηριότητας στην πιο παραγωγική ηλικία και μεγάλο κόστος για την κοινωνία.
Αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι να εντοπιστούν έγκαιρα τα άτομα τα οποία είναι επιρρεπή για εγκεφαλικό επεισόδιο και να θεραπευτούν οι παράγοντες κινδύνου. Η Dr Jane Khoury τόνισε ότι ¨τα στοιχεία μας δείχνουν ότι στους διαβητικούς ασθενείς, με την κατάλληλη θεραπεία και παρακολούθηση, μπορεί να αποτραπεί ο κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι διαβητικοί ασθενείς είναι καλά ρυθμισμένοι, ιδιαίτερα οι νέοι, και να διορθωθεί και όποιος άλλος παράγοντας κινδύνου υπάρχει, όπως η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισμα και η κολπική μαρμαρυγή¨

Αυξανόμενος επιπολασμός του διαβήτη

Για τη μελέτη αυτή οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην επιδημιολογία του εγκεφαλικού επεισοδίου στη περιοχή του Greater Cincinnati-Northern Kentucky, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκαν άτομα της περιοχής (λευκοί και μαύροι), με ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και διαβήτη σε σχέση με άτομα χωρίς διαβήτη, για τρεις χρονικές περιόδους ενός έτους( μέσα του 1993 – μέσα του1994, 1999 και 2005). Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με το φύλο, την φυλή και την ηλικία.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 28% των ατόμων που είχαν υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο για πρώτη φορά από το 1993 έως το 1994 είχαν διαβήτη, σε σύγκριση με το 29% το 1999 και το 33% το 2005. ¨Τα δεδομένα μας υπογραμμίζουν την αυξανόμενη επικράτηση του σακχαρώδη διαβήτη μεταξύ των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο στην πάροδο του χρόνου, όπως και την επιδημία του σακχαρώδους διαβήτη στο γενικό πληθυσμό¨, αναφέρουν οι ερευνητές.
Τα στοιχεία επίσης δείχνουν μία έξαρση κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο στους διαβητικούς όλων των ηλικιών τόσο στους λευκούς όσο και στους μαύρους, όμως αυτή η έξαρση δείχνει να μειώνεται με τα χρόνια στους μαύρους ασθενείς, ενώ να μένει σταθερή για τους λευκούς.
Ο κίνδυνος σε σχέση με την ηλικία και ανάλογα με τη φυλή, επίσης έδειξε σημαντική μείωση με τον χρόνο για το μαύρο πληθυσμό πάνω από τα 65 έτη, αλλά όχι γι΄αυτούς που ήταν κάτω από τα 65 έτη. Στο λευκό πληθυσμό, στις ηλικίες κάτω των 65 ετών, παρουσιάζεται 12πλάσια έως 14πλάσια αύξηση κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, εάν υπάρχει διαβήτης.