Η καλή φυσική κατάσταση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό

Προηγούμενες μελέτες δείχνουν  ότι το οικογενειακό  ιστορικό ευθύνεται για ποσοστό περίπου 35 έως 65% της μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης μεταξύ των απογόνων, με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου με βάση το ποιος γονέας και σε τι ηλικία εμφάνισε υπέρταση. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Hypertension της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας μπορεί να μειωθεί  σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης υπέρτασης σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης,  με τη μέτρια άσκηση και την καλή καρδιαγγειακή ευεξία....

Οι ερευνητές παρακολούθησαν μια ομάδα 6.278 ενηλίκων, ηλικίας   20  έως 80 ετών,  για μέσο όρο 4,7 χρόνια. Όταν ξεκίνησε η μελέτη, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς και δεν ανέφεραν διάγνωση από τον γιατρό τους  υπέρτασης. Οι ερευνητές εκτίμησαν την καρδιοαναπνευστική αντοχή των συμμετεχόντων  υποβάλλοντας τους  σε μέγιστη δοκιμασία κοπώσεως και κατά την οποία είχαν επιτύχει τουλάχιστον το 85% της μέγιστης προβλεπόμενης καρδιακής συχνότητας. Τριάντα-τρία τοις εκατό των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι ένας γονιός  είχε υπέρταση.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης , 1.545 συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν αναπτύξει υπέρταση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

 

  • Συνδυάζοντας τα άτομα με και χωρίς οικογενειακό ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, τα υψηλά επίπεδα της φυσικής κατάστασης  σχετίζονταν με  42%  χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης  υπέρτασης, και τα μέτρια επίπεδα φυσικής κατάστασης, με 26%  χαμηλότερο κίνδυνο.
  • Οι άνθρωποι με χαμηλό επίπεδο της φυσικής κατάστασης και γονέα με υπέρταση είχαν 70% μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη υπέρτασης σε σύγκριση άτομα με καλή φυσική κατάσταση και χωρίς οικογενειακό ιστορικό.
  • Εκείνοι με υψηλό επίπεδο της φυσικής κατάστασης και γονέα με υπέρταση παρουσίασαν μόνο 16% υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν υπέρταση σε σύγκριση με όσους είχαν καλή  φυσική κατάσταση και χωρίς  οικογενειακό ιστορικό.

Η συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων φυσικής κατάστασης , του οικογενειακό ιστορικό και του κινδύνου μελλοντικής εμφάνισης υπέρτασης  κίνδυνος είναι κάτι που δε μπορεί να αγνοηθεί.  Αυτή η γνώση  μπορεί να βοηθήσει τον ιατρό και τον ασθενή, καθώς εργάζονται μαζί , να βρουν  αποτελεσματικούς  και λογικούς  τρόπους για να αποφύγουν  ασθένειες που έχουν επηρεάσει τα μέλη της οικογένειάς τους, σε ορισμένες περιπτώσεις για  γενιές.

Τα ευρήματα της έρευνας ενδέχεται  να μην  ισχύουν  για όλους τους ανθρώπους, διότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη μελέτη λευκοί άνδρες  σχετικά καλή φυσική κατάσταση, μορφωμένοι και ανήκαν  στη μεσαία προς ανώτερη τάξη.

 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης στέλνουν  ένα πολύ πρακτικό μήνυμα, ότι  ακόμη και ένα πολύ ρεαλιστικό πρόγραμμα μέτριας άσκησης - το οποίο ορίζετε ως το ζωηρό περπάτημα για 150 λεπτά την εβδομάδα - μπορεί να προσφέρει ένα τεράστιο όφελος για την υγεία, ιδιαίτερα σε άτομα με προδιάθεση για εμφάνισης υπέρταση λόγω του οικογενειακού τους ιστορικού.