Ο συνδυασμός θεραπείας με CPAP και απώλεια βάρους είναι αποτελεσματικός για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε παχύσαρκους ασθενείς και αποφρακτική άπνοια ύπνου

Η παχυσαρκία και η αποφρακτική άπνοια ύπνου (obstructive sleep apnea - OSA) τείνουν να συνυπάρχουν και  συνδέονται με την υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι επιπτώσεις της απώλειας βάρους και της συνεχούς θετικής πίεσης των αεραγωγών (continuous positive airway pressure - CPAP), η καθιερωμένη θεραπεία για την αποφρακτική  άπνοια του ύπνου, στην αρτηριακή πίεση έχουν μελετηθεί χωριστά, αλλά είναι άγνωστο , το αυξανόμενο όφελος της συνδυασμένης θεραπείας (απώλεια βάρους και τη θεραπεία CPAP) έναντι της κάθε θεραπείας μεμονωμένα στην κατηγορά αυτών των ασθενών.  Σε  μια μελέτη που ανακοινώθηκε στο 62nd Annual Scientific Session of the American College of Cardiology στο Σαν Φρανσίσκο βρέθηκε ότι ο συνδυασμός της απώλειας βάρους και της  θεραπεία με CPAP αποτελεί καλύτερη στρατηγική για τη μείωση της αρτηριακής πίεση , σε σύγκριση με κάθε μεμονωμένη παρέμβαση.

Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές  εξέτασαν 544 άτομα, προκειμένου να εντοπιστούν τα άτομα με παχυσαρκία, μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική άπνοια ύπνου (διαγνωστεί με μια ολονύκτια μελέτη σε εργαστήριο ύπνου) και υψηλά επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (φλεγμονώδης δείκτης που σχετίζεται με καρδιακή νόσο). Τελικά  181 ασθενείς  που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν  σε μια από τις παρακάτω τρείς ομάδες:

  1. Θεραπεία με CPAP
  2. Παρεμβάσεις για απώλεια βάρους (με συνδυασμό  διατροφικών παρεμβάσεων  και αλλαγών  στον τρόπο ζωής)
  3. Συνδυασμός των δύο (CPAP- απώλεια βάρους)

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα άτομα που τυχαιοποιήθηκαν μόνο σε CPAP  δεν πέτυχαν μείωση του βάρους τους , ενώ αυτοί που τυχαιοποιήθηκαν σε παρεμβάσεις για απώλεια βάρους ή σε συνδυασμένη θεραπεία παρουσίασαν σημαντική μείωση του σωματικού βάρους και του δείκτη μάζας σώματος.

 Μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας, μειώσεις στην συστολική αρτηριακή πίεση παρατηρήθηκαν σε όλες τις ομάδες, ενώ η μείωση της πίεσης παλμού έφθασε σε επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας  μόνο στο σκέλος με συνδυασμένη θεραπείας.

 

Μεταξύ των συμμετεχόντων με συμμόρφωση στις θεραπευτικές παρεμβάσεις , η μείωση της  συστολικής  αρτηριακής  πίεσης  ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στο σκέλος της συνδυασμένης (14,1 mmHg) σε σχέση είτε με την ομάδα  με μόνο CPAP  (3 mmHg) ή της ομάδας με απώλεια βάρους μόνο και (6,8 mmHg).

 

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι τα ευρήματα της μελέτης τους έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη μείωση του καρδιαγγειακού  κινδύνου σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση όχι μόνο της άπνοιας του ύπνου, αλλά και τη θεραπεία της παχυσαρκίας σε αυτή την κατηγορία ασθενών  και ταυτόχρονα να βρεθούν τρόποι να βελτιωθεί η συμμόρφωση των ασθενών με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις.