Σεξουαλική ζωή και Στεφανιαία Νόσος: Απαντήσεις σε δυο καίρια ερωτήματα

Η σεξουαλική δραστηριότητα είναι ένα σημαντικό στοιχειό στην ποιότητα ζωής των καρδιαγγειακών ασθενών αλλά και των συντρόφων τους, συμπεριλαμβάνοντας και των μεγαλυτέρων ηλικιών. Η μειωμένη σεξουαλική δραστηριότητα και λειτουργιά είναι συνήθης στους ασθενείς μετά από καρδιακή προσβολή και τις περισσότερες φόρες συσχετίζεται με αγχώδεις εκδηλώσεις και κατάθλιψη. Για τους παραπάνω λόγους είναι μείζονος σημασίας να δώσουμε απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα που θα μπορούσε να θέσει ένας ασθενής στον καρδιολόγο του, με πρόσφατο ιστορικό καρδιαγγειακού συμβάματος.


Ποτέ μπορώ να έχω σεξουαλική δραστηριότητα?
Συμφώνα με τις τελευταίες οδηγίες αμερικανικής καρδιολογικής εταιρίας (ΑΗΑ 2012) σε ασθενείς με ιστορικό στεφανιαίας νόσου,:
1. H σεξουαλική πράξη θεωρείται λογική εφόσον δεν εμφανίζουν ή έχουν συμπτώματα ήπιας στηθάγχης.

2. Η σεξουαλική επαφή είναι εφικτή 7 ήμερες σε ασθενείς μετά από ανεπίπλεκτο έμφραγμα μυοκαρδίου και χωρίς συμπτωματολογία στηθάγχης σε ήπια προς μετρία άσκηση.

3. Εάν ο ασθενής έχει υποστεί :

Α. διαδερμική στεφανιαία επαναγγείωση (αγγειοπλαστική) μπορεί να τελέσει σεξουαλική πράξη 4 εβδομάδες μετά το πέρας αυτής και εφόσον δεν υπάρχει επιπλοκή στο σημείο της αρτηριακής παρακέντησης.
Β. αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) δύναται να έρθει σε σεξουαλική επαφή 6-8 εβδομάδες μετά το πέρας αυτής και εφόσον δεν υπάρχει επιπλοκή στο σημείο της στερνοτομής.

4. Ασθενείς μετά από οποιοδήποτε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς(εξαιρείται by pass) δύναται να έχουν σεξουαλική δραστηριότητα 6-8 εβδομάδες μετά την επέμβαση και εφόσον δεν υπάρχει επιπλοκή στο σημείο της στερνοτομής.
5. Για ασθενής με ατελή επαναγγείωση χρήζουν εκτελέσεως σε συνεννόηση με τον θεράπων ιατρό τους δοκιμασίας κοπώσεως ώστε να αξιολογηθεί το ποσοστό της υπολειπόμενης ισχαιμίας.
6. Στους ασθενής με ασταθής ή ανθεκτική στη χορηγουμένη φαρμακευτική αγωγή στηθάγχη, αναβάλλεται η σεξουαλική επαφή μέχρι να σταθεροποιηθούν είτε επεμβατικά είτε φαρμακευτικά.

Τα καρδιολογικά φάρμακα που λαμβάνω είναι υπεύθυνα για διαταραχές στη σεξουαλική μου ζωή;
Μπορεί η κάρδια σας να μην προκαλεί προβλήματα στην σεξουαλική πράξη, ενδέχεται όμως κάποια από τα φάρμακα που λαμβάνεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις και ανεπιθύμητες παρενέργειες στη σεξουαλική σας δραστηριότητα, και στα δυο φύλα με προϊούσες την στυτική δυσλειτουργία και την απώλεια της λίμπιντο.
Όσον αφορά την στυτική δυσλειτουργία τα κυρίως ενοχοποιημένα φάρμακα είναι τα αντιλιπιδαιμικά (στατίνες και φιμπράτες) και οι β αποκλειστές, και κατά δεύτερο λόγο αντιυπερτασικά όπως ανταγωνιστές ασβεστίου , αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ και διουρητικά.
Η έλλειψη σεξουαλικής διεγέρσεως αποτελεί ανεπιθύμητη ενεργεία των αντιυπερτασικών σκευασμάτων και ιδιαίτερα στο γυναίκειο πληθυσμό αν και το παραπάνω φαινόμενο δεν έχει ερευνηθεί τόσο διεξοδικά όσο σε ανδρικό πληθυσμό. Στις γυναίκες η ποιο συχνή ανεπιθύμητη ενεργεία δυσπαρευνία (επώδυνη σεξουαλική επαφή) λόγω μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας και λιγοστής ή ανύπαρκτης λίπανσης του κόλπου.

Εν κατακλείδι ξεκαθαρίζοντας το ομιχλώδες τοπίο της ασθμαίνουσας σεξουαλικής μας ζωής πρέπει:

-Να ακολουθήσουμε ρητά τις οδηγίες του θεράποντος καρδιολόγου μας για την σωστή χρονικά επαναφορά στην σεξουαλική μας δραστηριότητα.
-Εάν έχουμε υποστεί καρδιακή προσβολή, η καρδιακή αποκατάσταση και η συνεχής φυσική άσκηση μπορεί να μειώσει το ενδεχόμενο ρίσκο επιπλοκών κατά την σεξουαλική πράξη.
-Εάν βιώνεται σεξουαλικές διαταραχές πρέπει σε συνεννόηση με τον ιατρό σας να μελετηθεί η συσχέτιση αυτών με το καρδιαγγειακό σας νόσημα ή να αποδοθεί δια αποκλεισμού σε συναισθηματικές διαταραχές (όπως κατάθλιψη ή αγχώδεις εκδηλώσεις) ή άλλους εξωγενείς παράγοντες.
-Δεν διακόπτουμε ποτέ την φαρμακευτική καρδιαγγειακή αγωγή για να βελτιώσουμε την λίμπιντο ή την σεξουαλική μας λειτουργιά. Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατον (μτφ: η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη. Πλούταρχος).
-Φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία χορηγούνται για την στυτική δυσλειτουργία είναι γενικότερα ασφαλή, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν λαμβάνουμε θεραπεία με νιτρώδη λόγω στεφανιαίας νόσου. Διαφορετικά η χρήση ουσιών για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας πρέπει οπωσδήποτε να απέχει 24-48 ώρες(αναλόγως του φάρμακου) από την χορήγηση νιτρωδών σκευασμάτων.
-Στις γυναίκες η έναρξη αντισυλληπτικών σκευασμάτων ή επιθυμία για εγκυμοσύνη επιβάλει την διαβούλευση με τον θεράποντα καρδιολόγο.
-Στη περίπτωση μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών η χρήση οιστρογόνων με κολπική εναπόθεση κρίνεται ασφαλής ως μέσο θεραπείας της δυσπαρευνίας.

Επιμέλεια άρθρου :Γεώργιος Σ. Δημητριάδης
Ειδικευόμενος Καρδιολόγος