Το αυξημένο εργασιακό άγχος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις

Το άγχος είναι ένας γνωστός παράγοντας κινδύνου για καρδιακή νόσο.  Εκτός του ότι συνήθως οδηγεί σε βλαπτικές συνήθειες όπως το κάπνισμα και η κακή διατροφή, επιπλέον μπορεί να επηρεάσει τον ίδιο τον οργανισμό, μειώνοντας τη ροή του αίματος προς την καρδιά και αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση. Γι αυτό και οι άνθρωποι με υψηλά επίπεδα στρες σε τακτική βάση έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα δε με μια πρόσφατη μελέτη, το αυξημένο εργασιακό άγχος μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στον κίνδυνο καρδιακής νόσου.
Πιο συγκεκριμένα, σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet to 2012 οι Kivimäki και συν έθεσαν ως στόχο να καθορίσουν αν το εργασιακό άγχος μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Διεξήγαγαν μια μετα-ανάλυση από διάφορες μελέτες σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Φινλανδίας, της Δανίας και του Βελγίου. Οι μελέτες αφορούσαν την περίοδο 1985 με 2006. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο κατά την έναρξη των σπουδών τους – ρωτήθηκαν για το πόσο ελεύθεροι είναι στο να πάρουν αποφάσεις , τις απαιτήσεις στη δουλειά τους , το υπερβολικό φόρτο εργασίας, καθώς και τα επίπεδα απαιτήσεων της πίεσης-χρόνου. Από τους 197.473 συμμετέχοντες, το 15% (30.214) ανέφερε την ύπαρξη εργασιακού άγχους. Καταγράφηκαν 2.358 περιπτώσεις στεφανιαίας νόσου (θάνατος από στεφανιαία νόσο ή μη-θανατηφόρο έμφραγμα) σε μια περίοδο παρακολούθησης 7,5 ετών. Ακόμη και μετά την προσαρμογή , λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, την ηλικία, τον τρόπο ζωής και συμβατικούς παράγοντες κινδύνου , εξακολουθούσε να υπάρχει αυξημένη κατά 23% η πιθανότητα για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου.
"Ο συνολικός population attributable risk (PAR) για στεφανιαία συμβάντα ήταν περίπου 3,4%. Ως εκ τούτου, η μείωση του στρες στο χώρο εργασίας μπορεί να μειώσει την επίπτωσης της στεφανιαίας νόσου. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή θα έχει πολύ μικρότερη επίδραση από ό, τι η αντιμετώπιση των κλασικών παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα (PAR 36%) και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας (PAR 12%). "
Με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους περιορισμού του άγχους στο χώρο εργασίας με στόχο την προάσπιση της υγείας της καρδιάς. Για τα άτομα, η αύξηση της ενημέρωσης των τεχνικών μείωσης του στρες, όπως η αναπνοή ή ο διαλογισμός, θα μπορούσε να βοηθήσει τον έλεγχο των επιπέδων άγχους και τη βελτίωση της συνολικής υγείας. Και στο χώρο εργασίας, η εξασφάλιση χρόνου για τους εργαζόμενους να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο την υγεία όσο και την παραγωγικότητα τους.

Πηγή
Job strain as a risk factor for coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of individual participant data
Mika Kivimäki , Solja T Nyber, G David Batty et al.
The Lancet, Volume 380, Issue 9852, Pages 1491 - 1497, 27 October 2012

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960994-5/abstract