Το Μεταβολικό Σύνδρομο στα 40 συνδέεται με την καθιστική ζωή, την τηλεόραση και την έλλειψη άσκησης στα 16

Η τηλεόραση, τα παιχνίδια που σχετίζονται με αυτήν και η σωματική δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο στην ηλικία των 16 ετών, αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για μεταβολικό σύνδρομο στην ηλικία των 40, σύμφωνα με την πρώτη προοπτική μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα.

Η μελέτη υποστηρίζει προηγούμενα ευρήματα, για το αν η τηλεόραση ενισχύει τον κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο, και παρέχει νέες αποδείξεις, με τις οποίες φαίνεται ότι αυτή η σχέση (τηλεόραση – μεταβολικό σύνδρομο) μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τη ζωή μας από την εφηβεία έως τη μέση ηλικία, σύμφωνα με τον Dr. Patrik Wennberg (Umea University, Sweden) και τους συνεργάτες του σε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013 στο Diabetes Care .

Οι ερευνητές επίσης πιστεύουν, ότι παίζουν ρόλο διαφορετικοί μηχανισμοί όσον αφορά την τηλεόραση και σωματική άσκηση, καθώς η κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες ήταν συνδεδεμένη με διαφορετικά στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου.

Συνοπτικά, τα ευρήματα προτείνουν ότι η μειωμένη τηλεόραση και η συστηματική σωματική δραστηριότητα στην εφηβεία, μπορούν να συμβάλλουν στην καρδιομεταβολική υγεία στην μετέπειτα ζωή, τονίζουν οι ερευνητές.

Οι συνήθειες, όσον αφορά το πόσο τηλεόραση παρακολουθούσαν και πόση σωματική δραστηριότητα είχαν κατά τον ελεύθερο χρόνο τους άτομα στην ηλικία των 16 ετών, εκτιμήθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου, που μοιράστηκε στον πληθυσμό της Βόρειας Σουηδίας. Διαπιστώθηκε παρουσία μεταβολικού συνδρόμου σε ηλικία των43 ετών σε 888 άτομα από τους συμμετέχοντες, (αριθμός που αντιστοιχεί στο 82% του δείγματος αναφοράς) σύμφωνα με τα κριτήρια της International Diabetes Federation (IDF) τα οποία ορίζουν για τους άντρες την περίμετρο μέσης ≥ 94cm και για τις γυναίκες ≥ 80 cm και δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:
Αυξημένα τριγλυκερίδια
Μειωμένη HDL
Αρτηριακή Υπέρταση
Αυξημένη γλυκόζη νηστείας
Διαγνώστηκε μεταβολικό σύνδρομο στο 26,9% των συμμετεχόντων. Αυτοί οι οποίοι ανέφεραν ότι παρακολουθούσαν αρκετά προγράμματα στην τηλεόραση την ημέρα στα 16 τους χρόνια, είχαν τις διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μεταβολικό σύνδρομο μέχρι τα 43 τους χρόνια, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν ένα ή λιγότερο πρόγραμμα την εβδομάδα. Αντίστοιχα αυτοί οι οποίοι ανέφεραν σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους λίγες φορές τον μήνα, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν μεταβολικό σύνδρομο κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι ανέφεραν καθημερινή σωματική δραστηριότητα στην εφηβεία τους.
Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σχέση δόσης – απόκρισης τόσο για το χρόνο μπροστά στην τηλεόρασή, όσο και για την σωματική δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο, με επακόλουθο τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο, επισημαίνει ο Dr Patrik Wennberg και οι συνεργάτες του.
Η τηλεόραση στην ηλικία των 16 ετών, ήταν συνδεδεμένη με παχυσαρκία κεντρικού τύπου, με χαμηλή HDL χοληστερόλη και αρτηριακή υπέρταση στα 43 έτη. Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας στην εφηβεία, σχετίζεται με παχυσαρκία κεντρικού τύπου και υψηλά τριγλυκερίδια στην ενήλικη ζωή. Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ της τηλεόρασης, της καθιστικής ζωής και της μειωμένης σωματικής δραστηριότητας, με τον κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο, μεταφέρεται μέσα από διάφορους καρδιομεταβολικούς μηχανισμούς, καταλήγουν οι συγγραφείς.

Επιμέλεια άρθρου
Παπαδοπούλου Χριστίνα