Ο έγγαμος βίος και η συγκατοίκηση δρουν προστατευτικά για την καρδιά.

Τα άτομα εκτός γάμου, με μοναχικό βίο, έχουν αυξημένο κίνδυνο για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ACS), καθώς και αυξημένο κίνδυνο θανάτου ένα μήνα ή ένα χρόνο μετά το συμβάν, σε σχέση με άτομα που βρίσκονται εντός γάμου ή που συγκατοικούν με τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο, σύμφωνα με μητρώο στην Φινλανδία, που αφορά τα έτη 1993 έως 2002. Ο αυξημένος κίνδυνος αφορά ενήλικα άτομα κάθε ηλικίας.
Όπως αναφέρει ο Dr Aino Lammintausta (Turku University Hospital, Finland) και οι συνεργάτες του στις 31 Ιανουαρίου 2013 στο European Journal of Preventive Cardiology, από το FINAMI MI μητρώο έχουν τεκμηριωθεί 15330 περιπτώσεις με ACS, ανάμεσα σε άτομα ηλικίας από 35 και πάνω. Η συγκεκριμένη ανάλυση βασίστηκε σε περιστατικά με ACS, σε σύγκριση με τoν πληθυσμό των τεσσάρων περιοχών της Φινλανδίας που κάλυπτε το μητρώο.
Σε κάθε ηλικία, οι ανύπαντροι άντρες είχαν 58% έως 66% αυξημένο κίνδυνο για ACS, σε σχέση με τους παντρεμένους άντρες, ενώ οι ανύπαντρες γυναίκες είχαν 60% έως 65% αυξημένο κίνδυνο, σε σχέση με τις παντρεμένες γυναίκες αντίστοιχα.
Ανάμεσα σε όλα τα άτομα που νοσηλεύτηκαν με ACS, η θνητότητα στις 28 ημέρες ήταν σημαντικά υψηλότερη για τους ανύπαντρους άντρες και γυναίκες, από ότι για τους παντρεμένους άντρες και γυναίκες.
Επίσης, στα άτομα ηλικίας από 35 έως 64 ετών, η θνητότητα στον ένα χρόνο, ήταν σημαντικά αυξημένη για τους άντρες, οι οποίοι δεν έχουν παντρευτεί ποτέ 55%, σε σχέση με τους άντρες οι οποίοι ήταν διαζευγμένοι 44%, ενώ πολύ χαμηλότερη ήταν για τους παντρεμένους 29%.
Ομοίως, η θνητότητα στον ένα χρόνο ήταν σημαντικά υψηλή για τους άντρες οι οποίοι ζούνε μόνοι τους 52%, και για τις γυναίκες που ζούνε μόνες τους 45%, σε σχέση με άντρες και γυναίκες, που ζούνε τουλάχιστον με ακόμα ένα άτομο αντίστοιχα.

Επιμέλεια άρθρου
Παπαδοπούλου Χριστίνα