Η κατανάλωση λιπαρών ψαριών μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από εγκεφαλικό επεισόδιο

Η κατανάλωση λιπαρών ψαριών, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, συμβάλει σημαντικά στην μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, πράγμα που δεν φαίνεται να ισχύει με την πρόσληψη συμπληρωμάτων διατροφής με Ω3 λιπαρά οξέα, σύμφωνα με μετα – ανάλυση σχετικής έρευνας.
Ο Dr Oscar H Franco (Erasmus MC, University Medical Center, the Netherlands), δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ¨η κατανάλωση λιπαρών ψαριών, πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, ωστόσο πειραματικά δεν έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα οφέλη με την πρόσληψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίου.
Για να αξιολογήσουν και να στοιχειοθετήσουν την αξία της κατανάλωσης ψαριού, ο Dr Franco και οι συνεργάτες του διενήργησαν μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση από 26 προοπτικές μελέτες και 12 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 794 000 εκ των οποίων τα 34817 παρουσίασαν αγγειακό επεισόδιο.
Στα αποτελέσματα της μετά – ανάλυσης, η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2012 στο BMJ, φαίνεται ότι η κατανάλωση λιπαρών ψαριών και η πρόσληψη συμπληρωμάτων Ω3 λιπαρών οξέων, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, όμως η μείωση αυτή ήταν σημαντική μόνο για αυτούς που είχαν καταναλώσει ψάρια.
Έχοντας προσμετρηθεί διάφοροι παράγοντες κινδύνου, οι συμμετέχοντες οι οποίοι κατανάλωναν δύο έως τέσσερεις μερίδες ψαριού την εβδομάδα, είχαν μια μέτρια αλλά σημαντική μείωση κινδύνου για αγγειακή εγκεφαλική νόσο (6%), σε σχέση με αυτούς που κατανάλωναν μία και λιγότερο μερίδες ψαριού την εβδομάδα.
Οι συμμετέχοντες οι οποίοι κατανάλωναν πέντε και πλέον μερίδες ψαριού εβδομαδιαίως, είχαν 12% μειωμένο κίνδυνο. Σε μια μετα ανάλυση βασιζόμενη στη δοσολογία, η προσαύξηση δύο επιπλέον μερίδων οποιουδήποτε ψαριού εβδομαδιαίως, σχετίστηκε με μείωση 4% του κινδύνου για αγγειακή εγκεφαλική νόσο.
Σε αντίθεση, δεν υπήρχαν στοιχεία για παρόμοιες αρνητικές συσχετίσεις με αγγειακή εγκεφαλική νόσο για Ω3 λιπαρά οξέα συμπληρώματα που λαμβάνονται από το στόμα, ή σε μορφή ιχθυελαίου σε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο στάδιο πρόληψης.
Είναι πιθανό, επισημαίνουν οι ερευνητές, η κατανάλωση ψαριού να σημαίνει από τη μία, λιγότερη πρόσληψη άλλων επιβαρυντικών τροφών για αγγειακή εγκεφαλική νόσο, όπως είναι το κόκκινο κρέας, και από την άλλη να δηλώνει απλά έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής ή ένα υψηλό κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο, που και τα δύο σχετίζονται και υποδηλώνουν καλύτερη αγγειακή υγεία.

Επιμέλεια Άρθρου
Παπαδοπούλου Χριστίνα