Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ 7815 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

5/12/2012
Euromedica - Κυανός Σταυρός, Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσθηκε στο 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δεκέμβριος 2012, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ