ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ

5/12/2012
Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Β. ΨΗΦΟΣ, Κ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, Μ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ, Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Π. ΣΟΦΗΣ, Δ. ΚΡΙΚΙΔΗΣ, Ι. ΚΙΡΜΠΑΣ

Euromedica - Κυανός Σταυρός, Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσθηκε στο 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δεκέμβριος 2012, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ