Ο επιπολασμός και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της στεφανιαίας μυοκαρδιακής γέφυρας. Μελέτη πληθυσμού από την Βόρεια Ελλάδα με την βοήθεια της αξονικής στεφανιαίας αγγειογραφίας

26/11/2012
Χ.Γραΐδης, Τ.Χριστοφορίδου, Δ.Δημητριάδης, Ν.Καραδημήτρας, Β.Ψήφος, Β.Καρασαββίδης, Κ.Γουργιώτης, Γ.Καρακώστας, Κ.Βολουδάκης, Γ.Σπυρομήτρος

Euromedica-Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσθηκε στο 33 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 1-3 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα_