Αποτελέσματα μετά από αγγειοπλαστική σε στεφανιαία αγγεία με τη χρήση επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε ασθενείς με χρόνια πλήρη απόφραξη

27/5/2011
Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Α. Ντάτσιος, Β. Ψήφος, Β. Καρασαββίδης, Π. Καλπίδης, Η. Ηλιάδης, Γ. Καρακώστας, Ι. Νερολαδάκης, Σ. Λαμπρόπουλος
27/5/2011
EYROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-
Παρουσιάσθηκε στο 10ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο
19-21 ΜΑΙΟΥ, ΘεσσαλονίκηΧ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Α. Ντάτσιος, Β. Ψήφος, Β. Καρασαββίδης, Π. Καλπίδης, Η. Ηλιάδης, Γ. Καρακώστας, Ι. Νερολαδάκης, Σ. Λαμπρόπουλος

Παρουσίαση