Αποτελέσματα αγγειοπλαστικής σε στεφανιαία αγγεία με εμφύτευση επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε υπερήλικες ασθενείς

27/5/2011

Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Α. Ντάτσιος, Β. Ψήφος, Β. Καρασαββίδης, Π. Καλπίδης, Η. Ηλιάδης, Κ. Γουργιώτης, Γ. Καρακώστας, Ι. Νερολαδάκης
EYROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσιάσθηκε στο 10ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο - 19-21 ΜΑΙΟΥ, Θεσσαλονίκη