Η παχυσαρκία στην εφηβεία αποτελεί ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου για αρτηριακή υπέρταση για τα αγόρια, παρά για τα κορίτσια

Τα αγόρια με υψηλό BMI έχουν αυξημένο κίνδυνο για αρτηριακή υπέρταση σε σχέση με τα κορίτσια.

Μεγάλη έρευνα στην Αυστραλία έδειξε για πρώτη φορά ότι τα αγόρια με υψηλό BMI έχουν αυξημένο κίνδυνο για αρτηριακή υπέρταση σε σχέση με τα κορίτσια. Ο Dr Chi Le-Ha (Royal Perth Hospital Unit, School of Medicine and Pharmacology, Australia) και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν τα ευρήματα της έρευνας τον Ιούλιο 2012 στο European Journal of Preventive Cardiology.

Ο Dr Trevor A Mori (Royal Perth Hospital Unit) επισημαίνει ότι υπάρχει γνωστή συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και αρτηριακής πίεσης και πως τα έφηβα αγόρια έχουν πιο υψηλή αρτηριακή πίεση από τα κορίτσια ανεξάρτητα από τον Δείκτη Μάζας Σώματος. ¨Είδαμε όμως ότι όσο πιο πολύ αυξάνεται ο βαθμός της παχυσαρκίας, μεταβάλλεται και η διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια¨. Στην ουσία διευκρίνισε ότι η παχυσαρκία αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο περισσότερο για τους νεαρούς άντρες, παρά για της νεαρές γυναίκες.

Υπάρχουν και άλλα παρεμφερή ευρήματα στην έρευνα, που εξετάζουν τη σχέση του τρόπου ζωής των εφήβων και της αρτηριακής πίεσης. Με τη χρήση αντισυλληπτικών στα κορίτσια, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης, όπως επίσης και με την κατανάλωση αλκοόλ στα αγόρια. Η μεγάλη πρόσληψη αλατιού αποτελούσε υψηλό παράγοντα κινδύνου για αρτηριακή υπέρταση και για τα δύο φύλλα.