Ομάδες αίματος και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Έρευνες έδειξαν ότι οι ομάδες αίματος παίζουν ρόλο ως παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.
Έρευνες έδειξαν ότι οι ομάδες αίματος παίζουν ρόλο ως παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Άτομα με ομάδα αίματος Α, Β, ή ΑΒ, έχουν 5% - 23% μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακό νοσήματα, σε σχέση με άτομα που έχουν ομάδα αίματος Ο. Αυτά τα δεδομένα δεν επηρεάζονται από την προσμέτρηση άλλων παραγόντων κινδύνου ή διατροφικών παραγόντων.
Στην ανάλυση αυτή, επικεφαλής της οποίας είναι ο Dr Meian He (Harvard School of Health, Boston, Ma), συμμετείχαν 62.073 γυναίκες από το NHS(Nurses’ Health Study) και 27.428 άντρες από το HPFS (Health Professionals Follow-up Study), και δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2012 στο Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.
Στην έρευνα αυτή, ο επιπολασμός, ήταν: 125, 128, 142 και 161 γυναίκες με ομάδα αίματος Ο, Α, Β και ΑΒ αντίστοιχα, και 373,382, 387 και 524 άντρες με ομάδα αίματος Ο, Α, Β και ΑΒ αντίστοιχα. Αναλυτικά τα άτομα των ομάδων Α, Β και ΑΒ, είχαν 5%, 11%, και 23% μεγαλύτερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου αντίστοιχα.
Οι ερευνητές επίσης έκαναν μια ανάλυση των στοιχείων εξετάζοντας τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο σε άτομα που δεν ανήκουν στην ομάδα αίματος Ο. Συγκρινόμενα με άτομα της ομάδας αίματος Ο, τα άτομα της ομάδας αίματος Α, Β, και ΑΒ είχαν 9% αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, και αυτό το ποσοστό δεν μεταβάλλεται με την προσμέτρηση άλλων παραγόντων κινδύνου.