Η καθιστική ζωή αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιακή προσβολή

Ανάλυση της μελέτης INTERHEART, που εξετάζει το ρόλο της σωματικής δραστηριότητας και το πώς αυτή επηρεάζει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.
Μια νέα ανάλυση της μελέτης INTERHEART, που εξετάζει το ρόλο της σωματικής
δραστηριότητας και το πώς αυτή επηρεάζει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής,
επιβεβαιώνει ότι η αδράνεια παγκοσμίως αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
έμφραγμα του μυοκαρδίου, συμφωνα με τον Dr Claes Held (Uppsala Clinical
Research Center, Uppsala, Sweden).
Τα ευρήματα έδειξαν μια μεγάλη συνάρτηση μεταξύ του επιπέδου σωματικής
δραστηριότητας και του κοινωνικό – οικονομικό επιπέδου των συμμετεχόντων.
Στην πραγματικότητα καταγράφηκε ότι το 70% των ατόμων με χαμηλό οικονομικό
– βιοτικό επίπεδο είχε υιοθετήσει μια καθιστική ζωή στον ελεύθερο χρόνο του,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άτομα με υψηλό οικονομικό – βιοτικό επίπεδο
ήταν στο 40%. Το μήνυμα είναι απλό, λέει ο Dr Held, «Προσπαθήστε να βάλετε
δραστηριότητα στην καθημερινότητά σας, αντικαταστήστε τον ανελκυστήρα με τις
σκάλες, περπατήστε όταν σας δοθεί η ευκαιρία».
Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν συσχέτιση του κινδύνου για καρδιακή προσβολή,
για όσους κατέχουν αυτοκίνητο ή τηλεόραση. Ο Dr Held τονίζει «Δεν μπορούμε να
πούμε ότι πρόκειται για μία αιτιώδη σχέση, όμως σίγουρα υπάρχει μία συσχέτιση,
που πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από μια πιο διεξοδική μελέτη». Ωστόσο ο ίδιος
επισημαίνει ότι οι κατέχοντες αυτοκίνητο ή τηλεόραση αντιμετωπίζουν αυξημένο
κίνδυνο, καθώς ρέπουν σε έναν καθιστικό τρόπο ζωής.
Επίσης, μεταξύ άλλων, στην ίδια μελέτη παρατηρείται ότι η ήπια έως μέτρια
δραστηριότητα στην εργασία, καθώς και κάθε επίπεδο δραστηριότητας κατά
τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος του
μυοκαρδίου, ανεξάρτητα από άλλους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου.
Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα άτομα που στο χώρο εργασίας τους είχαν μια
μέτρια σωματική δραστηριότητα, κινδύνευαν λιγότερο από αυτούς που είχαν
έντονη σωματική δραστηριότητα. Φαίνεται ότι η ήπια ή η μέτρια σωματική
δραστηριότητα κατά την εργασία δρουν προστατευτικά, καθώς και μόλις 15 λεπτά
σωματικής δραστηριότητας την ημέρα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν είναι
το ιδανικό, αλλά οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα είναι καλύτερη από την
αδράνεια.