Το άγχος στο χώρο εργασίας έχει βλαβερές συνέπειες για την καρδιά

Σε δύο μελέτες που παρουσιάστηκαν στo συνέδριο της ESC παρουσιάστηκαν οι αρνητικές συνέπειες του θυμού και του άγχους. Στην πρώτη, ο Dr Tsai Lallukka (Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Φινλανδία), παρατήρησε ότι τα άτομα που εργάζονται στο δημόσιο τομέα και κάνουν περισσότερο από τρεις ώρες υπερωρίας την ημέρα ήταν σε αυξημένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο σε σύγκριση με εκείνους που εργάστηκαν χωρίς υπερωρίες.
Σε δύο μελέτες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της ESC παρουσιάστηκαν οι αρνητικές συνέπειες του θυμού και του άγχους. Στην πρώτη, ο Dr Tsai Lallukka (Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Φινλανδία), παρατήρησε ότι τα άτομα που εργάζονται στο δημόσιο τομέα και κάνουν περισσότερο από τρεις ώρες υπερωρίας την ημέρα ήταν σε αυξημένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο σε σύγκριση με εκείνους που εργάστηκαν χωρίς υπερωρίες.
Στη δεύτερη μελέτη, ο Dr Franco Bonaguidi (Ινστιτούτου Κλινικής Φυσιολογίας της Πίζας, Ιταλία) συγκέντρωσε 228 ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι 200 εκ των οποίων ήταν άνδρες, και αξιολόγησε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του θυμού σε επαναλαμβανόμενα καρδιαγγειακά συμβάματα. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών, 78,5% των ασθενών που δεν είχαν το προφίλ θυμωμένης -προσωπικότητας ήταν απαλλαγμένοι από τον κίνδυνο ενός νέου εμφράγματος, σε σύγκριση με το 57,4% των ασθενών με προφίλ θυμωμένης προσωπικότητας, που αξιολογήθηκαν από ψυχολογικά ερωτηματολόγια.
Σε πολυπαραγοντικές αναλύσεις, ο θυμός και το άγχος σχετίζονται με σημαντικές διαταραχές που ήταν προάγγελοι των καρδιακών επεισοδίων. Οι ασθενείς με θυμικό και αγχωτικό προφίλ κινδυνεύουν δύο φορές περισσότερο από δεύτερο έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε σύγκριση με λιγότερο θυμωμένος ασθενείς. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Dr Bonaguidi είπε ότι ο θυμός είναι χρήσιμος μέχρι ενός σημείου, και μόλις υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο μπορεί να αποσυντονίσει την αιμοδυναμική, νευρική, ενδοκρινολογική εικόνα ενός ατόμου. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τρόπους ζωής που επιδεινώνουν την καρδιαγγειακή υγεία, όπως η κατανάλωση πολύ φαγητού και αλκοόλ, ως μέσο περιορισμού του άγχους.