Ο θυμός και το άγχος στη δουλειά φαίνεται ότι προκαλούν κακό στην καρδιά, σε αντίθεση με το γέλιο που αποδεικνύεται η καλύτερη θεραπεία

Παρουσιάστηκε στο Παρίσι μια σειρά από μελέτες στο European Society of Cardiology (ESC) 2011 Congress, στις οποίες τονιζόταν ο ρόλος του γέλιου, της θετικής σκέψης, του θυμού και του άγχους στον εργασιακό χώρο σε σχέση με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών επεισοδίων. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τίτλο "Don’t worry, be happy" η έρευνα υποστήριζε ότι ο θυμός και το εργασιακό άγχος σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών επεισοδίων, ενώ το γέλιο και η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Παρουσιάστηκε στο Παρίσι μια σειρά από μελέτες στο European Society of Cardiology (ESC) 2011 Congress, στις οποίες τονιζόταν ο ρόλος του γέλιου, της θετικής σκέψης, του θυμού και του άγχους στον εργασιακό χώρο σε σχέση με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών επεισοδίων. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τίτλο "Don’t worry, be happy" η έρευνα υποστήριζε ότι ο θυμός και το εργασιακό άγχος σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών επεισοδίων, ενώ το γέλιο και η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Dr Michael Miller (University of Maryland Medical School, Baltimore), the lead investigator of a study examining the link between endothelial function and laughter, said the purpose of his study was to examine the link between positive emotional health achieved through laughter and the subsequent effect on the vasculature. Ο Dr Michael Miller (University of Maryland Medical School,), ο επι κεφαλής της μελέτης που εξετάζει τη σχέση μεταξύ της ενδοθηλιακής λειτουργίας και του γέλιου, δήλωσε ότι ο σκοπός της μελέτης του ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της θετικής συναισθηματικής υγείας, που επιτυγχάνεται μέσα από το γέλιο και τις επακόλουθες επιπτώσεις του στο αγγειακό σύστημα.

«Θέλουμε να διατηρούμε τα αγγεία σε καλή κατάσταση, και το προσπαθούμε μέσα από μια καλή διατροφή και τακτική σωματική δραστηριότητα, όμως αποδεικνύεται ότι τα συναισθήματα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο εδώ," δήλωσε ο Dr Michael Miller στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. "What we've done in our study is to really promote laughter by showing movies, or segments from Saturday Night Live and other things, to really make people laugh. We appreciate that when we get a good sustained belly laugh, we feel good. That's the point of this—if we feel good, and not just go, 'ha ha,' but get a good belly laugh, does this translate into changes in vascular function?" «Αυτό που κάναμε στη μελέτη μας είναι η προώθηση του γέλιου με την παρουσίαση ταινιών, ή αποσπάσματα από το Saturday Night Live και άλλα, για να κάνουμε πραγματικά τους ανθρώπους να γελάσουν. Εκτιμούμε ότι όταν γελούμε με την καρδιά μας, νιώθουμε καλά. Ποιό είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε; Αν αισθανόμαστε καλά, όχι απλά το να χαχανίζοντας, αλλά γελώντας μέχρι δακρίων, μπορούμε να πετύχουμε αλλαγές στην αγγειακή λειτουργία; "

Στην μελέτη τους οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση ταινιών που προκαλούν άγχος και κωμωδιών στην ενδοθηλιακή λειτουργία. Μετά από κάθε ταινία, μετρήθηκε η ενδοθηλιακή λειτουργία. Μετά από ταινία με σκηνές πολέμου, παρατηρήθηκε σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων 30% έως 50%, ενώ παρατηρήθηκε αγγειοδιαστολή όταν οι ερευνητές μέτρησαν την αγγειακή λειτουργία ατόμων που είχαν παρακολουθήσει κωμωδίες. Επίσης παρατηρήθηκε ότι μπορεί να γίνει αγγειοσυστολή και αγγειοδιαστολή πολύ γρήγορα με τις χιουμοριστικές ταινίες.