ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΧΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ MINI-CRUSH  -  CLINICAL RESULTS AFTER BIFURCATION STENTING WITH THE MINI-CRUSH TECHNIQUE

C. Graidis, D. Dimitriadis, A. Ntatsios, V. Karasavvides, A. D. Maurogianni, V. Psifos, G. Spiromitros, K. Gourgiotis, K. Voloudakis, G. Karakostas

12/1/2011

Cardiology Department, Euromedica-Kyanous Stavros, Thessaloníki, Greece
_

Παρουσιάσθηκε στο στο Interventional Cardiovascular Education 2010
Congress Hall ‘Du Lac’, Ioannina, 9-11 December, 2010


Παρουσίαση