ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ (ROTABLATOR) ΣΕ ΕΝΤΟΝΑ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

Γραΐδης Χ., Μαμαδάς Γ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος., Μαυρογιάννη Δ., Καρασαββίδης Β., Ψήφος Β., Στεφάνου Κ., Γουργιώτης Κ., Βολουδάκης Κ.

30/12/2010
EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Αιμοδυναμικό εργαστήριο
-
Παρουσιάσθηκε στο 3ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας
-
IICE - Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology
-
25-27 Νοεμβρίου 2010
-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Παρουσίαση