ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΑΡΡΟΗΣ (NO REFLOW) ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΝΙΤΡΟΠΡΩΣΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

Γραΐδης Χ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος., Μαυρογιάννη Δ., Ψήφος Β., Καρασαββίδης Β., Γουργιώτης Κ., Καρακώστας Γ., Βολουδάκης Κ., Βογιατζής Ι.

30/12/2010

Γραΐδης Χ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος., Μαυρογιάννη Δ., Ψήφος Β., Καρασαββίδης Β., Γουργιώτης Κ., Καρακώστας Γ., Βολουδάκης Κ., Βογιατζής Ι.
-
EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Αιμοδυναμικό εργαστήριο
-
Παρουσιάσθηκε στο 3ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας
-
IICE - Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology
-
25-27 Νοεμβρίου 2010
-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Παρουσίαση No Reflow