ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GUIDELINER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MOTHER AND CHILD

Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Μαυρογιάννη Δ., Καρασσαβίδης Β., Ψήφος Β., Γουργιώτης Κ., Σπυρομήτρος Γ., Βολουδάκης Κ., Βογιατζής Ι.

16/12/2010

EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Αιμοδυναμικό εργαστήριο
-
Παρουσιάσθηκε στο 3ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας
-
IICE - Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology
-
25-27 Νοεμβρίου 2010
-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσίαση