ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΕΣΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ GENOUS

Γραΐδης Χρ., Μαμαδάς Γ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Μαυρογιάννη Δ., Ψήφος Β., Καρασσαβίδης Β., Στεφάνου Κ., Γουργιώτης Κ., Βολουδάκης Κ.

16/12/2010
EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Αιμοδυναμικό εργαστήριο
-
Παρουσιάσθηκε στο 3ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας
-
IICE - Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology
-
25-27 Νοεμβρίου 2010
-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσίαση Genous