ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΚΠΤΥΞΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ

Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Μαυρογιάννη Δ., Οικονόμου Φ.,Ψήφος Β., Βογιατζής Ι., Σπυρομήτρος Γ., Βολουδάκης Κ., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3/1/2010
Παρουσιάσθηκε στο "Interventional Cardiovascular Education 2009", ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δεκέμβριος 2009
-
Τίτλος πρωτότυπης παρουσίασης: PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WITH STENT DEPLOYMENT IN ANOMALOUSLY ARISING CORONARY ARTERIES
-
On line παρουσίαση
PCI_ICE_2009