ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Καρασαββίδης Β., Οικονόμου Φ., Μπασαγιάννης Χ., Σπυρομήτρος Γ., Βολουδάκης Κ., Βογιατζής Ι., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

5/12/2009
Παρουσιάσθηκε στο 2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009
"Innovations in Interventional Cardiology & Electrophysiology 2009" 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νοέμβριος 2009 

Online παρουσίαση
Παρουσίαση σε pdf