ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Οικονόμου Φ., Βογιατζής Ι., Καρακώστας Γ., Βολουδάκης κ., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

21/10/2009