ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ - Μέρος 2ο: Επιπλοκές

28/8/2009
Γραΐδης Χρήστος, επεμβατικός καρδιολόγος, FSCAI, EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Παρουσίαση σε μορφή αρχείου pdf

CA_part_II