ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ - Μέρος 1ο: Ιστορία, Βασικές τεχνικές παρακέντησης, αιμόσταση.

Γραΐδης Χρήστος, επεμβατικός καρδιολόγος, FSCAI, EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

12/8/2009
Γραΐδης Χρήστος, επεμβατικός καρδιολόγος, FSCAI, EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Online παρουσίαση