ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Ντάτσιος Αντώνιος, MSc, MRCP

15/7/2009
Παρουσιάσθηκε στο 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επεμβατικής Καρδιολογίας, Χαλκιδική, Ιούνιος 2009

Online παρουσίαση
Pdf