ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ MINIMUM LUMEN AREA (MLA) < 4mm2 ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟ

Γραΐδης Χρ., Μαμαδάς Γ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Σεμερτζίδης Π., Οικονόμου Φ., Καρασαββίδης Β., Γουργιώτης Κ., Βογιατζής Ι., Κουμπαρούδης Ι., Τσούνος Ι., Βολουδάκης Κ., Χαμουρατίδης Ν.

5/6/2009
EUROMEDICA - Κυανός Σταυρός -
Παρουσιάσθηκε στο 8ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Μαϊος 2009

Online παρουσίαση
MLAIVUS