ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

Γραΐδης Χρ. Επεμβατικός Καρδιολόγος - FSCAI

17/4/2009
Η αντιμετώπιση βλαβών των στεφανιαίων αγγείων σε περιοχές έκφυσης κλάδων, αποτελεί μια τεχνικά ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση για τον επεμβατικό καρδιολόγο. Παρουσιάζονται τα είδη των διχασμών και οι τεχνικές τοποθέτησης προθέσεων στις περιοχές αυτές.
Online παρουσίαση