ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Γραΐδης Χρ., Φωτόπουλος Γ., Μαμαδάς Γ., Δημητριάδης Δ., Παπαδόπουλος Θ., Κουλαξής Δ., Κοντόπουλος Γ., Χαμουρατίδης Ν.

10/3/2009
Η εμφάνιση διαχωρισμού των στεφανιαίων αγγείων κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής στεφανιογραφίας είναι μια όχι συχνή αλλά ιδιαίτερα σοβαρή επιπλοκή. Αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία θανάτου κατά τον καρδιακό καθετηριασμό. Η αντιμετώπιση του βασίζεται στην όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της βατότητας του αγγείου.

Online παρουσίαση